TURN + GIỚI TỪ

Trong những bài học trước, diendantienghen tuông.com sẽ giới thiệu đến các bạn những nhiều động tự đi cùng với GIVE, SEE, KEEPhường., TAKE... Hôm nay, bản thân sẽ cung cấp cho chúng ta thêm những cụm động trường đoản cú đi với TURN.

To turn about: chuyển phiên vòng/ khởi sắc 

"We hope to be able lớn turn the job around và deliver the hàng hóa in a few weeks."→ Chúng tôi hi vọng quá trình hoàn toàn có thể sắc nét trở về và có thể phân păn năn hàng hóa trong vài ba tuần tới

To turn against : chống lại

 

"President does not even need to lớn worry that the army will turn against him under external pressure"→ Tổng thống thậm chí là không cần phải băn khoăn lo lắng rằng dưới áp lực nặng nề bên ngoài quân đội vẫn xoay ra chống lại ông

*

Vì mỗi đụng tự đi kèm cùng với giới tự khác biệt đã mang lại các các hễ từ mang chân thành và ý nghĩa không giống nhau. Vì vậy bí quyết độc nhất vô nhị nhằm áp dụng một phương pháp thông thạo bọn chúng là họ rất cần được thường xuyên update với trao dồi thêm các các cồn từ bỏ.

To turn away: xua đuổi ra/ tảo phương diện đi chỗ khác

 

"He turned away when I looked at him"→ Anh ấy xoay khía cạnh đi nơi khác Khi tôi vừa quan sát anh ấy

To turn down: bớt xuống

 

"Would you mind turning down the volume of the televisions?"→ quý khách có thể bớt âm thanh ti vi xuống được không?

To turn in: đi ngủ

 

"Their parents always advise them to lớn turn in early"→ Bố bà mẹ họ luôn khuim bọn họ đi ngủ sớm

*

To turn into: trlàm việc thành

 

"The waste would be turned inkhổng lồ ash, causing harmful và deadly emissions"→ Các chất thải vẫn biến tro vết mờ do bụi, tạo ra khí thải độc hại với nguy hiểm

To turn off: tắt (đèn, vô tuyến, radio..) # To turn on: nhảy (đèn, vô tuyến, radio...)

"Please turn off all the lights before going out of the room"→ Xin hãy tắt tất cả các bóng đèn trước khi bong khỏi phòng

To turn out: hóa ra, thành ra

 

"It turned out khổng lồ be true" → Chuyện hóa ra nhưng gồm thật

To turn over: gửi giao

 

"John has turned the business over to lớn his friend"→ John đã chuyển nhượng bàn giao các bước kinh doanh cho bạn anh ấy

*

To turn up: xảy ra 

"Smith has always expecting something khổng lồ turn up"→ Smith thời điểm nào thì cũng ao ước đợi gồm điều nào đấy xảy ra 

Vậy là họ đã biết thêm được các cụm cồn từ đi cùng với TURN rồi, các bạn hãy tiếp tục update trang web để bổ sung thêm kỹ năng của mình về cụm đụng từ nhé.>>Những nhiều động từ bỏ - phrasal verb đi với LOOK>>Những nhiều cồn từ bỏ - phrasal verb đi cùng với KEEP

Theo Tratusoha