Tương Tự Tiếng Anh

lượt thích, alượt thích, similar lớn cùng the same vào tiếng anh nó có nghĩa là “giống nhau” nhưng giải pháp cần sử dụng của nó rất khác nhau 1 chút nào. Thường thì lượt thích, alượt thích, similar khổng lồ cùng the same áp dụng nhằm đối chiếu các hành vi hoặc trường hợp. Để đọc sâu rộng về cách cần sử dụng của nó thì bọn họ cùng mày mò nhé.

Bạn đang xem: Tương tự tiếng anh

Đang xem: Tương từ bỏ giờ anh là gì

LIKE

Nghĩa: (giới từ) Giống (như), trái nghĩa: unlượt thích.

Cấu trúc:

Be + lượt thích + N (danh từ)

Ví dụ:

– This hat is like that hat. Cái mũ này giống mẫu nón cơ.

N + lượt thích + N

– I have sầu a hat lượt thích yours. Tôi bao gồm một cái nón giống như mẫu của bạn

lượt thích + N, + mệnh đề

– Like his father, he is a teacher. Giống nhỏng cha mình, anh ấy là 1 trong giáo viên.

ALIKE

Nghĩa: (giới từ/tính từ) Giống nhau

Cấu trúc: Luôn đứng một mình, ngơi nghỉ sau nhị danh tự (noun) hoặc danh từ bỏ số nhiều (plural noun)

Ví dụ:

– This hat & that one are alike Cái nón này và loại mũ tê tương đương nhau.

– They tried khổng lồ treat all their children alike Họ nỗ lực đối xử với toàn bộ số đông đứa ttốt như nhau.

Xem thêm: " Start Off Nghĩa Là Gì - What Is The Difference Between Start Off Là Gì

Lưu ý: Không dùng Alượt thích đứng trước một danh từ

SIMILAR TO

Nghĩa: (tính từ) tương tự

Cấu trúc: Không “to” giả dụ similar đứng một mình hoặc “similar + to lớn + N/Pronoun”

Ví dụ:

– Your hat is similar to mine. (mine = my hat) Mũ của người tiêu dùng giống như nón của mình.

THE SAME

Nghĩa: kiểu như nhau

Cấu trúc: The same as + N/The same +noun+as…/The same + N.

Ví dụ:

– An’s salary is the same as mine = An gets the same salary as me Lương của An bởi lương của mình.

– We go to lớn the same school Chúng tôi học cùng ngôi trường.

Bài tập:

Chọn A. Alike, B.Like, C.Similar khổng lồ, D.The same as

The twins are … in looks but not in personalityThese three photographs are almost … .She’s … her sister.Her ideas are quite … mine.I want a shirt that’s … the one in the window.His eyes is …his father.His father and he are ….What’s that noise? It sounds … a baby crying.Although they are brother, they don’t look ….

Đáp án

A, 2.A, 3.B, 4.C, 5.D, 6.B, 7.A, 8.B, 9.A

lượt thích, alike, similar to cùng the same kế bên dùng vào đối chiếu dẫu vậy nó gồm cấu trúc cần sử dụng khôn cùng khác nhau LIKE sau lượt thích + N, ALIKE Luôn đứng 1 mình, làm việc sau nhị danh tự (noun) hoặc danh tự số những (plural noun). SIMILAR đứng một mình hoặc “similar + to lớn + N/Pronoun”, THE SAME được dùng với kết cấu The same as + N/The same +noun+as…/The same + N. Bây giờ đồng hồ chúng ta vẫn đọc hết rồi chứ.

Nếu các bạn gồm bất kể vướng mắc làm sao thì nên comment lại bản thân sẽ trả lời các bạn vào thời hạn sớm nhất có thể nhé. Hãy bnóng cốt truyện trường hợp có ích, với theo dõi và quan sát nhằm update đều nội dung bài viết tiên tiến nhất của bên mình nhé.