TỪ ĐIỂN TÂY BAN NHA VIỆT

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển tây ban nha việt

*
*
*

Từ điển Tây Ban Nha Việt.Spanish-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu giúp từ bỏ điển WordNet, Từ điển Collocation. Tra cứu giúp nghữ pháp

quý khách hàng rất có thể thiết đặt tiện ích Phần mượt từ bỏ điển trên Windows để tra từ bỏ điển tiện lợi Lúc gọi văn bản bên trên Word, PDF, Website, trò chơi, Video... Xem Hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: từ điển sinh sống, fan học tập rộng biết các (định ngữ) gồm đặc điểm từ bỏ điển, tất cả đặc điểm sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: giờ Anh sách vở và giấy tờ
thỏng mục
contents dictionary entry : điểm vào tlỗi mục chương trình
trường đoản cú điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ bỏ điển tài nguim biết tin
automatic dictionary : từ bỏ điển tự động
composite external symbol dictionary : tự điển ký kết hiệu ko kể phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ bỏ điển ký hiệu xung quanh phức tạp
computer dictionary : tự điển máy vi tính
descriptor dictionary : tự điển biểu hiện
dictionary code : mã từ điển
dictionary order : sản phẩm trường đoản cú tự điển
electronic commerce dictionary : từ bỏ điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : trường đoản cú điển ký kết kiệu kế bên
frequency dictionary : từ điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : từ bỏ điển nguồn báo cáo
information resource dictionary schema : sơ vật từ điển nguồn thông báo
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống tự điển tài nguim đọc tin
integrated data dictionary : từ điển tài liệu tích đúng theo
machine dictionary : tự điển sản phẩm công nghệ
main dictionary : từ điển chủ yếu
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : từ bỏ điển đưa vị
relocation dictionary : từ điển chuyển địa điểm
relocation dictionary : từ điển xác định lại
relocation dictionary : từ bỏ điển tái xác định
reverse code dictionary : tự điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
tự điểm mối cung cấp thông tin

Xem thêm: Hàm Npv Và Irr Trong Excel : 10 Bước (Kèm Ảnh), Cách Để Tính Npv Trong Excel: 10 Bước (Kèm Ảnh)

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive sầu, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | speciadanh mục, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. teaching children how to lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish