TRANSFER STUDENT LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

transfer
*

transfer /"trænsfə:/ danh từ sự dịch rời, sự dời chỗ; sự truyềnheat transfer: sự truyền nhiệt sự nhượng, sự nhường nhịn lại, sự chuyển cho (nghệ thuật) bạn dạng đồ gia dụng lại sự thuyên ổn đưa (nhân viên cấp dưới...) sự chuyển tiền (tài vụ) vé đưa xe cộ tàu (để thường xuyên đi bên trên tuyến phố khác) chiến binh thuyên chuyển (từ đơn vị này quý phái đơn vị chức năng khác) động từ dời, chuyển, dọn nhượng, nhường, chuyển choto lớn transfer land: nhượng đất vật lại, in lại thulặng chuyển (nhân viên...)to lớn transfer a student from English department khổng lồ Chinese department: đưa một học sinh trường đoản cú khoa Anh thanh lịch khoa Trung gửi xe, thay đổi xe cộ (để liên tục đi bên trên tuyến phố khác)
<"trænsfə:> danh từ o sự chuyển; sự truyền; sự biến đổi § bank transfer : sự chuyển khoản qua bank § energy transfer : sự biến đổi năng lượng § heat transfer : sự truyền nhiệt § mass transfer : sự chuyền khối § vapor transfer : sự chuyển hơi nước § transfer of vibration : sự truyền chấn động § transfer bottle : bình chuyển mẫu § transfer prover : bộ hiệu chỉnh truyền động
*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

transfer

Từ điển Collocation

transfer noun

ADJ. massive sầu The war caused a massive sầu transfer of population. | efficient, smooth, successful the smooth transfer of power to lớn the new government | net There has been a net transfer of lower-paid people away from the inner cities. | permanent Her trùm recommended a permanent transfer overseas. | direct Employees are paid by direct transfer khổng lồ a ngân hàng account. | data, information, knowledge | lvà, property | population | resource | giải pháp công nghệ | tệp tin, multitruyền thông, software | inter-company, inter-hospital, etc. | ngân hàng, capital, cash, credit, financial, money, giới thiệu, stoông xã | electronic, telegraphic | embryo, gene | charge, electron, energy, heat, nuclear, thermal | close-season, free, 15-million-pound, etc. (all in football)

VERB + TRANSFER make Only the owner can make a transfer of goods. | give sầu sb His club have given him a không lấy phí transfer.

TRANSFER + VERB take place

TRANSFER + NOUN giảm giá khuyến mãi, fee, danh sách, payment, price, system (all in football)

PREP. ~ between the transfer of property between private buyers | ~ from, ~ to

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Transfer student là gì

a ticket that allows a passenger lớn change conveyances

v.

move sầu from one place khổng lồ another

transfer the data

transmit the news

transfer the patient to lớn another hospital

cause lớn change ownership

I transferred my stoông chồng holdings to lớn my children


Microsoft Computer Dictionary

n. 1. The movement of data from one location lớn another. 2. The passing of program control from one portion of code khổng lồ another.vb. To move sầu data from one place khổng lồ another, especially within a single computer. Compare transmit.

Xem thêm: Download Phần Mềm Chuyển Từ Pdf Sang Word, Huong Dan Doi Pdf Sang

Bloomberg Financial Glossary

转移|转让|转帐|过户|转拨转移;转让;转帐;过户;转拨A change of ownership from one person or tiệc nhỏ lớn another.

Investopedia Financial Terms


Transfer

A tax-free, non-reportable movement of assets between retirement plans.