TO BE CONSIDERED LÀ GÌ

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ bỏ bloginar.net.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tín.


Bạn đang xem: To be considered là gì

< passive + obj + khổng lồ infinitive sầu > It is considered bad manners in some cultures khổng lồ speak with your mouth full of food.
Consider and regard can both mean ‘believe’ or ‘realise’ or ‘understand’. When they mean ‘believe’ or ‘realise’ or ‘understand’, we don’t often use the continuous forms. …
to think about a particular subject or thing or about doing something or about whether to lớn vày something:
To carry out this verification, we considered the time response of each system for the largest input data phối we have sầu used in each query.
In a sense, they can be considered as streams, but they are intrinsically non-ordered, & vị not contain repeated elements.
Writing history as the history of discourse suggests several difficulties; these are considered briefly.
Các quan điểm của những ví dụ ko biểu đạt cách nhìn của các chỉnh sửa viên bloginar.net bloginar.net hoặc của bloginar.net University Press tốt của các công ty trao giấy phép.
*

Xem thêm: 4 Cách Xóa Chữ Trên Pdf Mà Bạn Nên Biết!, Cách Xóa Chữ Trong File Pdf Đơn Giản Nhất

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bloginar.net English bloginar.net University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message