Tính Từ Của Pollute

Cách phân chia hễ trường đoản cú pollute rất đơn giản, Quý Khách cần ghi nhớ 3 dạng ngơi nghỉ bảng đầu tiên để hoàn toàn có thể phân chia đụng tự kia sinh hoạt ngẫu nhiên thời như thế nào.Giờ chúng ta coi giải pháp phân chia chi tiết của động từ bỏ pollute làm việc bảng thứ hai chi tiết rộng về toàn bộ các thì.

Chia Động Từ: POLLUTE

Nguyên ổn thể Động danh từ Phân trường đoản cú II
to pollute polluting polluted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Lúc Này đơn pollute pollute pollutes pollute pollute pollute
Bây Giờ tiếp diễn am polluting are polluting is polluting are polluting are polluting are polluting
Quá khứ đọng đơn polluted polluted polluted polluted polluted polluted
Quá khứ đọng tiếp diễn was polluting were polluting was polluting were polluting were polluting were polluting
Hiện tại trả thành have polluted have polluted has polluted have sầu polluted have sầu polluted have sầu polluted
Hiện tại dứt tiếp diễn have sầu been polluting have sầu been polluting has been polluting have sầu been polluting have sầu been polluting have sầu been polluting
Quá khđọng trả thành had polluted had polluted had polluted had polluted had polluted had polluted
QK dứt Tiếp diễn had been polluting had been polluting had been polluting had been polluting had been polluting had been polluting
Tương Lai will pollute will pollute will pollute will pollute will pollute will pollute
TL Tiếp Diễn will be polluting will be polluting will be polluting will be polluting will be polluting will be polluting
Tương Lai trả thành will have polluted will have polluted will have polluted will have polluted will have sầu polluted will have polluted
TL HT Tiếp Diễn will have been polluting will have been polluting will have been polluting will have sầu been polluting will have been polluting will have sầu been polluting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pollute would pollute would pollute would pollute would pollute would pollute
Conditional Perfect would have polluted would have sầu polluted would have polluted would have polluted would have sầu polluted would have polluted
Conditional Present Progressive would be polluting would be polluting would be polluting would be polluting would be polluting would be polluting
Conditional Perfect Progressive would have been polluting would have sầu been polluting would have been polluting would have been polluting would have sầu been polluting would have been polluting
Present Subjunctive pollute pollute pollute pollute pollute pollute
Past Subjunctive polluted polluted polluted polluted polluted polluted
Past Perfect Subjunctive had polluted had polluted had polluted had polluted had polluted had polluted
Imperative pollute Let′s pollute pollute