Tính Diện Tích Phần To Đậm Toán Lớp 5

Một số bài xích tập.

Bạn đang xem: Tính diện tích phần to đậm toán lớp 5

Bài 1. Tính diện tích hình tròn trụ, biết chu vi hình trụ là 18,84cm

Giải:

Bán kính hình trụ là: 18,84 : 2 : 3,14 = 3 (cm)

Diện tích hình tròn trụ là: 3 x 3 x 3,14 = 28,26 (cm2)

Đáp số: 28,26 cmét vuông.

Bài 2.

Cho hình tròn trụ trung khu O với hình vuông ABCD bao gồm mặt đường chéo cánh AC = 12cm. Tính diện tích phần tô màu sắc.

*

Giải:

Hình vuông ABCD cũng là 1 trong những hình thoi tất cả hai tuyến phố chéo cánh bằng nhau

Vậy diện tích S hình vuông ABCD là: 12 x 12 : 2 = 72 (cm2)

Diện tích hình vuông vắn AMOQ là: 72 : 4 = 18

Ta thấy diện tích S hình vuông AMOQ chính là tích của nhì cạnh OM x OQ

Vậy diện tích S hình tròn trụ là: 18 x 3,14 = 56,52 (cm2)

Diện tích phần tô đậm là: 72 – 56,52 = 15,48 (cm2)

Đáp số: 15,48 cm2

Bài 3. Cho hình vuông ABCD tất cả tứ đỉnh vị trí hình trụ chổ chính giữa O, bán kính 3cm. Tìm tỉ số xác suất của diện tích hình tròn và ăn diện tích hình vuông đó.

*

Giải:

Diện tích hình trụ là: 3 x 3 x 3,14 = 28,26 (cm2)

Độ dài đường chéo cánh AC là: 3 x 2 = 6 (cm)

Diện tích hình vuông vắn là: 6 x 6 = 36 (cm2)

Tỉ số tỷ lệ của diện tích S hình tròn trụ và ăn mặc tích hình vuông là:

28,26 : 36 x 100% = 78,5 (%)

Đáp số: 78,5 %.

Bài 4. Cho hình vuông vắn ABCD với hình tròn trụ trung tâm O bao gồm 2 lần bán kính bằng độ nhiều năm cạnh hình vuông. Tìm tỉ Phần Trăm của diện tích S hình tròn trụ và mặc tích hình vuông đó.

*

Giải:

Diện tích hình tròn trụ trọng tâm O nửa đường kính r là: r x r x 3,14

Ta có: AB = r x 2

Diện tích hình vuông ABCD là: r x 2 x r x 2 = r x r x 4

Tỉ số diện tích hình tròn trụ và hình vuông là:

*
Bài 5. Hình vuông ABCD bao gồm 4 đỉnh nằm ở hình trụ tâm O. Tìm tỉ số Tỷ Lệ của diện tích S phần đánh color và mặc tích hình vuông ABCD.

*

Giải:

*

Coi nửa đường kính hình tròn là 1cm thì độ nhiều năm mặt đường chéo BD = AC = 2cm

Diện tích hình trụ là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)

Diện tích hình vuông vắn là: 2 x 2 : 2 = 2 (cm2)

Diện tích phần đánh màu: 3,14 – 2 = 1,14 (cm2)

Tỉ số Xác Suất diện tích phần tô màu sắc và diện tích hình vuông là:

1,14 : 2 = 57 (%)

Bài 6. Hình vẽ bao gồm nhì hình vuông vắn với một hình tròn trụ. Tìm tỉ số Phần Trăm của diện tích hình vuông vắn MNPQ cùng hình vuông vắn ABCD.

Xem thêm: Ngân Hàng Trung Gian Tiếng Anh Là Gì ? Các Loại Hình Ngân Hàng Trung Gian

*

Giải:

*

Coi nửa đường kính hình trụ là 1centimet thì độ nhiều năm hai tuyến đường chéo MP với NQ của hình vuông MNPQ là 2centimet.

Diện tích hình vuông vắn MNPQ là: 2 x 2 : 2 = 2 (cm2)

Độ dài cạnh hình vuông vắn ABCD chính bằng đường kính hình tròn

=> Độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn là 2cm

Diện tích hình vuông vắn ABCD là: 2 x 2 = 4 (cm2)

Tỉ số diện tích S hình vuông vắn MNPQ và hình vuông ABCD là: 2 : 4 = 1/2

Bài 7. Hình vẽ mặt bao gồm nhì hình tròn trụ và một hình vuông. Tìm tỉ số Xác Suất của diện tích S hình tròn bé xíu và hình tròn bự.

*

Giải:

*

Coi nửa đường kính hình tròn nhỏ nhắn là 1cm.

Diện tích hình tròn bé là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)

Cạnh hình vuông vắn là 2cm

Diện tích hình vuông vắn là: 2 x 2 = 4 (cm2)

Ta thấy diện tích S tam giác AOB = 1/4 diện tích S hình vuông ABCD

Diện tích tam giác AOB là: 4 : 4 = 1 (cm2)

=> OA x OB : 2 = 1

=> OA x OB = 1 x 2 = 2

Diện tích hình tròn to là: 2 x 2 x 3,14 = 12,56 (cm2)

Tỉ số phần trăm diện tích hình tròn bé và mặc tích hình trụ lớn là:

3,14 : 12,56 = 25 (%)

Bài 8. Hình vẽ mặt gồm hình chữ nhật cùng hai phần hình trụ (2) cùng (3). Mỗi phần hình trụ là ¼ hình tròn trung ương D và vai trung phong C; bán kính DA và CB. Tìm tỉ số Tỷ Lệ của diện tích S (1) và ăn diện tích hình chữ nhật.

*

Giải:

Coi nửa đường kính hình tròn trụ là 1centimet ta có:

Tổng diện tích S hình (2) và hình (3) bao gồm bằng ½ diện tích S hình tròn bán kính 1cm. Vậy diện tích S hình (2) cùng hình (3) là:

(1 x 1 x 3,14) : 2 = 1,57 (cm2)

Hình chữ nhật ABCD gồm chiều rộng là 1cm, chiều dài là 2centimet. Vậy diện tích S hình chữ nhật ABCD là: 1 x 2 = 2 (cm2)

Diện tích hình (1) là: 2 - 1,57 = 0,43 (cm2)

Tỉ số tỷ lệ diện tích S (1) với hình chữ nhật ABCD là:

0,43 : 2 = 21,5 (%)

Những bài tập tự luyện.

Bài 1. Tính diện tích hình trụ biết chu vi hình tròn là:

a) C = 9,42dm

b) C = 15,7m

c) C = trăng tròn,096cm

Bài 2. Cho hình vuông vắn ABCD bao gồm cạnh 4cm. Trong hình vuông gồm tứ nửa hình tròn đều bằng nhau cùng giảm nhau chế tạo ra thành cành hoa tứ cánh. Tính diện tích cành hoa đó.

*

Bài 3. Cho nhị hình tròn: Hình tròn trung tâm E có đường kính AO và hình tròn tâm O có đường kính AB.

a) Chu vi hình tròn trụ phệ cấp từng nào lần hình tròn bé.

b) Diện tích hình tròn mập vội bao nhiêu lần hình trón bé.

*

Bài 4. Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh 4cm. Hai hình tròn trụ trung ương A và trọng điểm C cùng bao gồm nửa đường kính 4centimet. Tính diện tích S phần tô màu sắc.

*

Bài 5. Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 5cm. Hai cung tròn trọng điểm D và tâm C gồm thuộc bán kính r = DA = CB giảm cạnh DC tại G cùng E.

a) So sánh diện tích S phần 1 với phần 2, biết diện tích S hình chữ nhật bởi nửa diện tích S hình tròn trụ trọng tâm D, nửa đường kính r.