Tem tiếng anh là gì

On June 14, 2007, the Estonian National Post Office issued a commemorative postage stamp, shown at right.

Bạn đang xem: Tem tiếng anh là gì


Và tất yếu Shop chúng tôi vẫn không có chi phí, Cửa Hàng chúng tôi đùa ghita và tìm tiền mang lại hồ hết tem thư Cửa Hàng chúng tôi gửi đi
And of course we didn"t have sầu the money; we were playing guitars and getting the money for the stamps that we were sending out all of < this mail >.
Năm 2007, Bưu điện Quốc gia Estonia vẫn xuất bản tem thư nhằm tưởng niệm những người Estonia trong nạn diệt chủng của nhà nghĩa Stalin.
Năm 1976, loài bướm này đổi thay 1 trong những tứ loại bướm đầu tiên Bưu điện Hoa Kỳ chọn nhằm in hình trên tem thư Hoa Kỳ.
In 1976, it became one of the first four butterflies that the United States Postal Service placed on a U.S. stamp.
Lá cờ cũng rất được in trên tem thư, dán ở bảng số xe pháo, hoặc hầu hết công văn, sách vở và giấy tờ tốt sản phẩm vị chính phủ nước nhà sản xuất.
A flag might also appear on postage stamps, autoSmartphone license plates, or other government-produced items.
Cùng với 4 thành viên khác của Super Junior, anh đổi mới một trong những nghệ sỹ Nước Hàn đầu tiên mở ra trên tem thư của Trung Hoa.
Along with four other Super Junior members, he is one of the first Korean artists khổng lồ appear on Chinese postage stamps.

Xem thêm: Vis-À-Vis Là Gì - Nghĩa Của Từ Vis


Hình của Washington được in ấn trên tem thư Hoa Kỳ nhiều hơn nữa tất cả những người dân Mỹ danh tiếng khác cùng lại, bao gồm cả Abramê say Lincoln cùng Benjamin Franklin.
Dân biểu Tom Lantos, một trong số những tín đồ được Wallenberg cứu vãn sinh sống, nói rằng: "Chúng ta tôn vinh (ông ta) bằng một tem thư Hoa Kỳ là ưng ý xứng đáng duy nhất.
Representative sầu Tom Lantos, one of those saved by Wallenberg"s actions, said: "It is most appropriate that we honor with a U.S. stamp.
Sau kia, biểu tượng này đổi mới thay mặt đại diện được chia sẻ thịnh hành tốt nhất của fan Pháp, được các quân chủ Pháp áp dụng, với tiếp đến là Cách mạng Pháp thuộc các chế độ cộng hoà tiếp đến nhau với vị ráng là đại diện thay mặt mang lại phiên bản sắc non sông, được thực hiện bên trên một vài tem thư cùng đồng xu.
Then this figure gradually became the most widely shared representation of the French, used by French monarchs, then by the Revolution & under the successive republican regimes as representation of the national identity, used for some stamps và coins.
Đan Mạch : chúng ta có thể mua 1 lkhông nhiều sữa , 1 ổ ciabatta vào siêu thị bánh Godthaabsvej , 1 nhỏ tem nhằm gửi bưu thiếp hoặc thư mà lại bạn thừa nhận làm việc Đan Mạch , 1 trái dưa loài chuột hoặc hoàn toàn có thể là 1 trong tkhô cứng sô - cô-la .
Denmark : you can get a litre of milk , a ciabatta bun in Godthaabsvej Bakery , a stamp for postcard/letter with receiver in Denmark , a cucumber or maybe a chocolate bar .
Đan Mạch : bạn cũng có thể cài 1 lkhông nhiều sữa , 1 ổ ciabatta trong siêu thị bánh Godthaabsvej , 1 nhỏ tem nhằm gửi bưu tức hiếp hoặc thư mà tín đồ dấn sinh sống Đan Mạch , 1 trái dưa chuột hoặc hoàn toàn có thể là 1 thanh khô sô-cô-la .
Denmark : you can get a litre of milk , a ciabatta bun in the Godthaabsvej Bakery , a stamp for a postcard/letter with receiver in Denmark , a cucumber or maybe a chocolate bar .