Stoicism là gì

not showing or not feeling any emotion, esp. in a situation in which the expression of emotion is expected:

Bài Viết: Stoic là gì

Những ý kiến của những ví dụ đã hết hiện ý kiến của rất nhiều thay đổi viên bloginar.net bloginar.net hoặc của bloginar.net University Press hay của rất nhiều nhà cấp phép. Stoics, for example, question the ability of someone Khủng be happy (presupposing happiness is contemplation) if they are mentally incapacitated or even asleep. His formulation is similar Khủng stoic sources, but more sophisticated in that he gives a name lớn that which is defined as under his own control : he calls that himself. The bustling life of the office will thus be confronted with patterns of vegetation that grow cùng decay with stoic slowness, like living still lifes, three-dimensional, ever-changing pictures . What the film exacts from its audience is not com-passion for a peer, but a purely sentimental pity, kept at a distance by a stoic và ultimately mortifying narrative sầu conclusion. He sets himself the goal of overcoming stoic pessimism, not by changing the world, but rather by changing the thoughts about the world while retaining the stoic concept oifatum. We have taken the stoic professionalism of our armed forces cùng their officers for granted, pushing their loyalty và efficiency phệ the limits. When people who are so simple và stoic are seen to be the victims, then the conscience becomes even more uneasy. After years of stoic self-sacrifice we shall get all sorts of mystical cùng material benefits which cannot now be quantified.


Bạn đang xem: Stoicism là gì

*

*

*

*

Thêm công năng có ích của bloginar.net bloginar.net vào trang mạng của người tiêu dùng cần sử dụng tiện lợi khung tìm kiếm miễn chi phí của Cửa Hàng chúng tôi.Search ứng dụng tự điển của Shop chúng tôi ngay từ bây giờ và chắc chắn là rằng chúng ta không khi nào trôi mất xuất phát từ một đợt nữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra giúp bằng cách thức nháy đúp chuột Những tiện dụng tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép Ra đôi mắt Ra đôi mắt Khả năng truy vấn bloginar.net English bloginar.net University Press Quản trị Sự chấp thuận Sở nhớ và Riêng tứ Corpus Những chế độ dùng

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng


Xem thêm: (Tư Vấn) Xin Phần Mềm Quản Lý Mạng Lan Giống Osmonitor Keygen

Bài Viết: Stoic Là Gì – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ (Stoicism) Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://bloginar.net Stoic Là Gì – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ (Stoicism) Là Gì


Related


About The Author
*

Là GìThư điện tử Author

Leave sầu a Reply Hủy

Lưu tên của tôi, tin nhắn, cùng website vào trình coi ngó này mang lại lần phản hồi tiếp nối của tớ.