SNEAK PEEK NGHĨA LÀ GÌ

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú bloginar.net.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một phương pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Sneak peek nghĩa là gì

In addition khổng lồ the trăng tròn episodes, it includes 2 comics, a behind-the-scenes sneak peek, and character profiles.
The corner-press move from the original title, which allowed players a sneak peek around the next bend is expanded khổng lồ allow players khổng lồ fire from cover.
A "sneak peek" coin bonus allows the player lớn expose all remaining cards for a couple of seconds, but every thẻ exposed in this way is counted as a turn.
Players with characters that progressed inkhổng lồ the past during the sneak peek or during a previous subscription had their characters locked until a current subscription was purchased.
In her cartoons, male characters frequently try lớn sneak peeks at her while she"s changing or simply going about her business.
Bay, a graffiti artist, left her signature stencil image on ten different websites & users searched for the picture và accompanying code lớn redeem sneak peeks và enter khổng lồ win $4,000.
Camille used this album khổng lồ convey acoustic versions of her lathử nghiệm material as a sneak peek at the upcoming full b& album.
Các ý kiến của những ví dụ không biểu đạt ý kiến của các chỉnh sửa viên bloginar.net bloginar.net hoặc của bloginar.net University Press tuyệt của những công ty cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Downloadd Phần Mềm Dev C++ 5, Untitled — Windows 10 Full Crack Sinhvienit Net

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bloginar.net English bloginar.net University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語