Set aside là gì

Nâng cao vốn tự vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú bloginar.net.

Bạn đang xem: Set aside là gì

Học các tự bạn phải giao tiếp một giải pháp lạc quan.

Xem thêm: Tải Idm Full Crack Sinhvienit, Internet Download Manager Full Crack Sinhvienit


If a judge or court sets aside a previous decision or judgment, they state that it does not now have sầu any legal effect, usually because they consider it khổng lồ have been wrong:
to lớn decide that you will not be influenced by your own feelings or opinions because they are not important at a particular time:
Businesses that create new jobs are eligible for a tax credit, for which the state currently sets aside $trăng tròn million.
The budget sets aside enough money khổng lồ provide a 3.5% pay raise for the city"s roughly 1,800 non-union employees.
if a judge or court sets aside a previous decision or judgment, they state that it does not now have any legal effect, usually because they consider it khổng lồ have sầu been wrong:
*

to put flour, sugar, etc. through a sieve sầu (= wire net shaped like a bowl) to break up large pieces

Về vấn đề này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập bloginar.net English bloginar.net University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message