Run over là gì

Phrasal Verb - cụm rượu cồn từ - là một trong trong số những văn bản cần thiết cho vớ cả người học tập cùng ý muốn học tốt giờ Anh. Học Phrasal verb cực kì đặc trưng bọn chúng góp họ vừa đã đạt được vốn trường đoản cú vựng thích hợp cùng vừa gồm dành được đa số đụng trường đoản cú tiếng Anh cần thiết độc nhất vô nhị giúp bạn học tiếng Anh quản lý trong giao tiếp. IELTS TUTOR đã các mục những danh từ bỏ không đếm được cơ mà các em thường rất dễ dàng sai vào IELTS Listening và Reading, những chúng ta cũng có thể kiếm tìm phát âm. Sau đây đã là danh sách Phrasal Verb bắt đầu bởi từ RUN nhưng mà chúng ta nên biết (hoàn toàn có thể ứng dụng vào IELTS).

Bạn đang xem: Run over là gì


Nghĩa: Be very busy doing many different things (mắc làm cho những việc)

Ví dụ: I’ve been RUNNING ABOUT all week getting everything ready for the holidays.


Nghĩa 2: Find or discover by chance (vô tình tìm ra)

Ví dụ: While I was cleaning the kitchen cupboards, I RAN ACROSS Mother’s recipe for Cornish game hens.


Nghĩa 2: Make a determined effort to lớn win someone’s affections (theo đuổi)

Ví dụ: She RUNS AFTER any man in uniform!


Nghĩa: Oppose, make difficulties. (đối đầu, cản trở khiến khó khăn)

Ví dụ: Luchồng is really RUNNING AGAINST you tonight!


Nghĩa: Spover a lot of time doing things for another person or group of people (bỏ nhiều thời gian để triển khai bài toán gì mang đến ai)

Ví dụ: I have spent all morning RUNNING AROUND AFTER the kids.


Nghĩa 1: Flee by running (vứt chạy)

Ví dụ: The crowd had to lớn RUN AWAY from the burning structure with only the clothes on their backs.


Nghĩa 2: Leave sầu home (quăng quật nhà)

Ví dụ: The little boy was unhappy about having khổng lồ take a bath every day & decided to RUN AWAY from home page.


Nghĩa 1: Leave sầu secretly with another person (quăng quật trốn cùng với ai)

Ví dụ: She RAN AWAY with my best frikết thúc.


Nghĩa 2: Steal và get away with it (tẩu bay thuộc chiến lợi phẩm)

Ví dụ: The robber RAN AWAY WITH some valuable paintings.


Nghĩa 3: Be misled (lầm con đường lạc lối) 

Ví dụ: Don’t RUN AWAY WITH the idea that this money will solve all your problems.


Nghĩa 5: Be superior or outstanding in something (thừa trội khía cạnh gì)

Ví dụ: Team USA RAN AWAY WITH the medal count.


Nghĩa 1: Inform someone briefly of the main points of an idea (thông báo, thông qua)

Ví dụ: Let me RUN that idea BY the board before we spkết thúc too much time on it.


Nghĩa 2: Briefly stop at a location for a particular purpose (dừng lại chỗ nào vì chưng mục đích gì đó)

Ví dụ: Can you RUN BY the store for milk?


Nghĩa: To run very quickly in order khổng lồ escape from someone or something (chạy thoát, chạy vì chưng gì)

Ví dụ: As soon as he looked the other way, we RAN FOR IT.


Nghĩa 4: Cause lớn blend into (tán vào)

Ví dụ: You can use the paintbrush this way khổng lồ RUN the colors INTO each other.


Nghĩa 5: Reach a large figure (đạt số lượng lớn)

Ví dụ: By the kết thúc, the cost of the project RAN INTO the millions of dollars.


Nghĩa: Near the end of a supply of something; to be nearly running out (sắp hết hàng)

Ví dụ: Our stocks of meat are RUNNING LOW.


Nghĩa 1: Continue without interruption (liên tiếp ko loại gián đoạn)

Ví dụ: We can’t afford for the performance lớn RUN ON for more than the specified time.

Xem thêm: Download Cubase Elements 8 Full Crack, Download Cubase Elements 8


Nghĩa 2: Using a certain time zone (thực hiện một múi giờ)

Ví dụ: I was still RUNNING ON daylight savings time.


Nghĩa 3: Continue talking for a long time (nói liên tục)

Ví dụ: She RAN ON and wouldn’t let anyone get a word in edgeways.


Nghĩa 4: Operate with a particular energy source (chạy bởi nhiên liệu)

Ví dụ: This oto RUNS ON bio-alcohol.


Nghĩa 1: Use up; khổng lồ consume all of something (không còn hàng)

Ví dụ: If this hot weather continues, we will RUN OUT of ice cream.


Nghĩa 2: Expire, lớn come to lớn an kết thúc (không còn hạn)

Ví dụ: The option will RUN OUT next week and I can’t get it extended.


Nghĩa 3: Extover a piece of material, or clothing (cnhát thêm vải)

Ví dụ:  If I RUN OUT these curtains, they will fit the windows in the drawing room.


Nghĩa 1: Exceed the allotted time (thừa vượt thời hạn quy định)

Ví dụ: The previous presentation RAN OVER and ours had to start late.


Nghĩa 2: Cross by running (băng qua)

Ví dụ: The athletes must RUN OVER the bridge khổng lồ reach the finish line.


Nghĩa 3: Drive sầu over, causing injury or death (cán chết)

Ví dụ: Can you believe somebody toàn thân would just RUN OVER a cat lượt thích that?


Nghĩa 4: Describe briefly (biểu đạt sơ qua)

Ví dụ: Before we start the project, let’s just RUN OVER who is doing what.


Nghĩa 5: Rehearse quickly (chú ý, luyện tập lại)

Ví dụ: You’d better RUN OVER your statement before going on the platkhung.


Nghĩa 1: Reach a particular maximum amount, kích cỡ, value, etc. (đạt tới mức số liệu nào)

Ví dụ: The repairs RAN TO 1,200 Euros.


Nghĩa 2: Reach the limit of one’s abilities or tastes (đạt giới hạn)

Ví dụ: I don’t think my carpentry RUNS TO making a window.


Nghĩa: Begin to encounter problems with someone or something (ban đầu gặp vấn đề, trục trặc)

Ví dụ: The lademo Model has RUN UPhường. AGAINST the limits of its technical capathành phố.


Nghĩa: To confront someone with hostility (tuyên chiến và cạnh tranh, thù nghịch)

Ví dụ: He gonmãng cầu RUN UP. ON me talking about I owe hyên some money.


Nghĩa: Proceed with; accept (thực hiện, chấp nhận)

Ví dụ: We bởi lots of tests before we RUN WITH a product.


Hi vọng danh sách Phrasal verb bắt đầu bằng từ RUN ngơi nghỉ bên trên có thể giúp đỡ bạn mnghỉ ngơi có thêm và kiếm được những từ cân xứng cùng với mục đích cuộc hội thoại/ nội dung bài viết giờ đồng hồ anh. Nếu bạn có vướng mắc, đừng rụt rè vướng lại comment (comment) dưới đây!


Các khóa đào tạo IELTS online 1 kèm 1 - 100% khẳng định đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học tập lại FREE


*

Almost done…

We just sent you an tin nhắn. Please cliông chồng the liên kết in the email lớn confirm your subscription!