Quá khứ của từ send

Động trường đoản cú bất quy tắc là đông đảo đụng từ bỏ không áp theo hình thức phân tách thì thường thì. giữa những đụng từ bỏ bất phép tắc phổ biến chính là cồn từ bỏ Sover. Vậy quá khứ đọng của Send là gì? Làm sao để phân tách đụng trường đoản cú cùng với hễ tự Send? Hãy thuộc Cửa Hàng chúng tôi khám phá rõ ràng rộng vào nội dung bài viết tiếp sau đây nhé.

Động từ bỏ bất quy tắc – Send

Động từQuá khứ đọng đơnQuá khđọng phân từNghĩa của đụng từ
sendsentsentgửi

Ví dụ:

Could you send a reply to them as quickly as possible?She sent a message with Minh to say that she couldn’t come.

Các động từ bất phép tắc giống như Send

Động từ bỏ nguyên ổn thểQuá khứ đơnQuá khđọng phân từ
Build BuiltBuilt
BendBentBent
LendLentLent
Spend SpentSpent
SendSentSent
WendWended/WentWended/Went


*

Chia rượu cồn trường đoản cú Send

Bảng phân chia rượu cồn từ
SốSố itSố nhiều
NgôiIYouHe/She/ItWeYouThey
Lúc Này đơnsendsendsendssendsendsend
Bây Giờ tiếp diễnam sendingare sendingis sendingare sendingare sendingare sending
Quá khđọng đơnsentsentsentsentsentsent
Quá khđọng tiếp diễnwas sendingwere sendingwas sendingwere sendingwere sendingwere sending
Bây Giờ trả thànhhave senthave senthas senthave sầu senthave senthave sent
Lúc Này dứt tiếp diễnhave sầu been sendinghave sầu been sendinghas been sendinghave been sendinghave sầu been sendinghave been sending
Quá khứ đọng hoàn thànhhad senthad senthad senthad senthad senthad sent
QK hoàn thành Tiếp diễnhad been sendinghad been sendinghad been sendinghad been sendinghad been sendinghad been sending
Tương Laiwill sendwill sendwill sendwill sendwill sendwill send
TL Tiếp Diễnwill be sendingwill be sendingwill be sendingwill be sendingwill be sendingwill be sending
Tương Lai hoàn thànhwill have sầu sentwill have sentwill have sầu sentwill have sầu sentwill have sầu sentwill have sầu sent
TL HT Tiếp Diễnwill have been sendingwill have been sendingwill have sầu been sendingwill have sầu been sendingwill have sầu been sendingwill have been sending
Điều Kiện Cách Hiện Tạiwould sendwould sendwould sendwould sendwould sendwould send
Conditional Perfectwould have sầu sentwould have sầu sentwould have sentwould have sentwould have sentwould have sent
Conditional Present Progressivewould be sendingwould be sendingwould be sendingwould be sendingwould be sendingwould be sending
Conditional Perfect Progressivewould have been sendingwould have been sendingwould have been sendingwould have been sendingwould have been sendingwould have been sending
Present Subjunctivesendsendsendsendsendsend
Past Subjunctivesentsentsentsentsentsent
Past Perfect Subjunctivehad senthad senthad senthad senthad senthad sent
ImperativesendLet′s sendsend
Chuim mục: SEO