Phở Trong Tiếng Anh

Have you ever eaten any Vietnamese foods? Do you know Pho? Pho is the most famous Vietnamese noodle soup in the world.

Bạn đang xem: Phở trong tiếng anh

Millions of Vietnamese people enjoy Pho. Many Vietnamese start the day with Pho because it’s very cheap & tasty. With Pho, You have the chicken or beef, noodles, bean sprouts broth. You can put lemon or chili in if you want. Pho is a fast food that everyone can love. There are many famous places in Hanoi that you can enjoy this typical dish such as: Pho Ga Yen Ninh on Yen Ninc street, Ba Dinch District. It costs about 60.000 VND for a normal bowl và 100.000 VND to 150.000 VND for a special bowl. The cost could be cheaper in other places like: 1 Hang Trong, Hoan kiem or on the sidewalk of other streets. You just have sầu to pay about 25.000 VND lớn 30.000 VND per bowl. If you come to lớn Vietnam, you have khổng lồ try it.

A/ VOCABULARY

Noodle (n) /ˈnuːdl/ MỳSoup (n) /suːp/ CanhTasty (adj) /ˈteɪsti/ Thơm ngonBean sprouts /biːn spraʊts/ Giá đỗBroth (n) /brɑːθ/ CanhLemon (n) /ˈlemən/ ChanhChili (n) /ˈtʃɪli/ ỚtTypical (adj) /ˈtɪpɪkəl/ Điển hìnhBowl (n) /boʊl/ Bát

B/ GRAMMAR

Present perfect tense with ever/never (nói đến trải nghiệm)

(+) S + have/has + PII

(-) S + haven’t/hasn’t + PII

(?) Have/Has + S + PII

Eg: Have you ever been lớn Paris?

Have sầu to + V: Phải làm cho gì

Eg: You have lớn work hard lớn pass the final exam.

C/ QUESTION

1.

Xem thêm: #3 Cách Ứng Tiền Mạng Vietnamobile Bằng Cách Nào? Bạn Biết Chưa

Have you ever eaten any Vietnamese foods in your country?

2. Does your country have sầu Vietnamese food?

3. Have sầu you ever eaten Pho?

4. What do I have sầu in Pho?

5. Why is Pho so famous in Vietnam?

6. Where can I eat Pho?

7. What is so special about Pho?

8. How much vày I have sầu khổng lồ pay for each bowl of Pho?

9. Why is the price different in other places?

10. When should I eat Pho?

Bất kỳ vướng mắc của khách hàng về bài học kinh nghiệm sẽ được đáp án bởi vì đội ngũ của Anh ngữ bloginar.net. Vì vậy, hãy nhanh tay để lại các câu hỏi của người tiêu dùng bên dưới phần bình luận nhé!

*
 CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM TỚI SỰ KIỆN:

NHẬN HỌC BỔNG TRỊ GIÁ LÊN ĐẾN 2.395.000 (VND)

TẠI ANH NGỮ bloginar.net

 ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG: TẠI ĐÂY