Parfait Là Gì

a cold sweet food made from sugar, eggs, cream, & usually other flavours such as fruit or alcohol:

Bạn đang xem: Parfait là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ bloginar.net.Học những tự bạn cần giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


This is consistent with our analysis of the imparfait as less compatible with achievements and of the plusque-parfait as less compatible with states.
What remains of the man, besides his energy, his passion for action và his total laông xã of self-doubt, is a mind furnished with the readymade, a parfait bureaucrat.
She enjoys sweets, especially parfait, and can usually be found wearing very frilly dresses with plenty of lace and bows.
A few days later he returned lớn the town và stole away with his sister, entrusting her to a pair of parfaits.
Foie gras is sold whole, or is prepared into lớn mousse, parfait, or pt, and may also be served as an accompaniment khổng lồ another food thành công, such as steak.
Các cách nhìn của những ví dụ ko thể hiện cách nhìn của những biên tập viên bloginar.net bloginar.net hoặc của bloginar.net University Press hay của những đơn vị cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm: Phần Mềm Office 2019 Phiên Bản Mới Nhất, Office 2019

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp loài chuột Các app tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập bloginar.net English bloginar.net University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ cùng Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語