MAKE A MOUNTAIN OUT OF A MOLEHILL LÀ GÌ

Kính kính chào quí vị thính trả. Xin mời quý vị theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 19 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vị Hằng Tâm cùng Brandon phú trách rưới.

Bạn đang xem: Make a mountain out of a molehill là gì

The two idioms we’re learning today are SHORT-TEMPERED & MAKE A MOUNTAIN OUT OF A MOLEHILL

Trong bài học từ bây giờ, hai thành ngữ ta học là SHORT-TEMPERED cùng MAKE A MOUNTAIN OUT OF A MOLEHILL.


*

*

Mai Lan and Mike are sitting at a corner table in an Italian restaurant. It’s lunch time; employees from nearby businesses fill almost all the seats. They have a full hour for lunch và seem to lớn really enjoy the work break. They look relaxed và ready to lớn relish the pasta dishes prepared by a rather popular chef here.

Mai Lan và Mike đã ngồi tại 1 cái bàn vào góc một nhà hàng Ý. Đó là giờ ăn trưa; nhân viên cấp dưới những doanh nghiệp lớn bên gần đó ngồi gần không còn những ghế. Mai Lan cùng Mike bao gồm một tiếng để ăn uống trưa và và chúng ta thực sự yêu thích thời gian ngủ này. Họ trông thoải mái cùng sẵn sàng nhằm trải nghiệm những món nạp năng lượng mì được sẵn sàng bởi một đầu nhà bếp hơi nổi tiếng làm việc tiệm này.

MIKE: Mai Lan, how do you lượt thích this place? The atmosphere is quite nice, isn’t it?

Mai Lan, cô thích tiệm này không? Không khí hơi đáng yêu và dễ thương, buộc phải không?

MAI LAN: Yes, I agree. I lượt thích the pictures on the wall, they depict the old way of preparing pizza & spaghetti. Quite different!

Có. Tôi gật đầu. Tôi đam mê hầu hết tranh ảnh treo bên trên tường biểu hiện chình họa thời xưa fan ta làm pizza và mì spaghetti. Khá khác hiện giờ.

MIKE: This restaurant is famous for its spaghetti. Their noodles are cooked al dente, just right, not too soft as in many other places và their tomalớn sauce and meatballs are excellent.

Tiệm ăn uống này danh tiếng về món spaghetti. Mì của mình nấu ăn al dente, vừa tới, không xẩy ra vượt nát như sống nhiều tiệm khác cùng nước nóng cà chua cùng với thịt viên ngon lắm.

MAI LAN: Do you notice that the Italians eat spaghetti noodles, & Asians such as the Chinese, Japanese & Vietnamese eat a lot of noodles too?

Anh tất cả lưu ý thấy người Ý ăn mì spaghetti với người Á châu như người China, Nhật Bản cùng toàn quốc cũng ăn mì các lắm ko ?

MIKE: That’s true. Some people say Italian spaghetti noodle originated in Sicily, an islvà south of Italy. Many others say an Italian explorer, Marteo Polo, came khổng lồ Beijing, Trung Quốc at Kublai Khan’s time (13rd century) và stayed for many years. He learned about Chinese noodles và brought back the idea from Trung Quốc when he returned khổng lồ Venice.

Đúng. Có người nói mì Ý spaghetti phát xuất ngơi nghỉ Sicily, một hòn đảo ở miền Nam nước Ý. đa phần bạn dị kì nói là một công ty thám hiểm Ý, ông Marteo Polo, đi tới Bắc Kinc, Trung Hoa vào thời Hốt Tất Liệt (cháu Thành Cát Tư Hãn, vắt kỷ thứ 13) sinh sống kia nhiều năm ; biết về mì của người Nước Trung Hoa, với với ý niệm mì China về Venise Khi ông ta trở về đó.

MAI LAN: Interesting! I enjoy learning about foods và food culture. Oh, look! A commotion over there. I wonder what happened.

Hay nhỉ. Tôi say đắm hiểu biết về các thực phđộ ẩm và văn hóa về thực phẩm. Ồ, nhìn tề ! Có ồn ã làm việc đằng tê. Không biết tất cả sự gì xẩy ra.

MIKE: I saw it. The VPS accidentally knocked the water glass over, spilling on a customer và he got really mad and shouted at the VPS. He seems to be quite short-tempered!

Tôi thấy rồi. Người bồi bàn vô tình làm cho đổ ly nước, phun nước vào tín đồ khách hàng ; fan này bực tức, la hét anh bồi bàn. Người khách này còn có vẻ hơi short-tempered.

MAI LAN: Short-tempered? His temper is short? Does that mean he’s not patient?

Short-tempered ? Phong thái của anh ấy ta nthêm ngủi ? Đó nghĩa là anh ta ko kiên trì, phải không ?

MIKE: Right, Mai Lan. Short S-H-O-R-T tempered T-E-M-P-E-R-E-D means getting upphối easily, becoming angry very quickly.

Đúng Mai Lan. Short S-H-O-R-T tempered T-E-M-P-E-R-E-D Tức là trsống yêu cầu khó chịu một bí quyết dễ ợt, dễ dàng tức giận.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Chuyển Từ Pdf Sang Cad Đơn Giản Nhất, Không Cần Phần Mềm

MAI LAN: Phew! I’m glad you’re not short-tempered.

Tôi mừng thừa anh không short-tempered.

MIKE: I know. I’m glad for myself, too. If I were short-tempered, I’d never have sầu the honor lớn be your friend, right, Princess?

Tôi biết. Tôi cũng từ mừng mang lại tôi. Nếu tôi dễ nổi khùng, chắc hẳn tôi không tồn tại hân hạnhđược gia công chúng ta của cô ấy, đề nghị ko, Công chúa ?

MAI LAN: Mike, don’t be sarcastic again. But you’re right. I don’t want to lớn be short-tempered either. We don’t gain friends if we are short-tempered. Besides, that temper makes you tired!

Mike, đừng tất cả mỉa mai nữa, anh ơi. Tôi cũng không thích nóng tính. Chúng ta không có thêm chúng ta ví như nổi khùng. Ngoài ra, cung cách đây có tác dụng ta mệt mỏi !

MIKE: Look! The man is swinging his fist at the VPS, demanding khổng lồ see the restaurant’s manager. He’s making a mountain out of a molehill!

Nhìn tề, ông ta sẽ vung nỗ lực tay đnóng vào anh bồi bàn với đòi gặp mặt ông người đứng đầu tiệm nạp năng lượng. Ông ta sẽ making a mountain out of a molehill, gồm mẫu đụn khu đất loài con chuột chủi đẩy lên mà lại cũng coi nhỏng một trái núi.

MAI LAN: Mike, please slow down. Say that idiom again.

Mike, anh có tác dụng ơn ngưng trệ. Nói lại mẫu thành ngữ đó đi.

MIKE: Make a mountain out of a molehill. Mountain M-O-U-N-T-A-I-N. You know the meaning of a mountain. The Himalayas are the tallest mountains in the world. Molehill M-O-L-E-H-I-L-L. Mole is a mammal looking somewhat lượt thích a rat. It is almost blind. It lives underground and digs up dirt khổng lồ make a burrow, the dirt collects like small hills above sầu ground, called molehills.

Make a mountain out of a molehill, bao gồm dòng đống khu đất loại con chuột chủi đưa lên mà lại cũng coi nhỏng một trái núi. Mountain M-O-U-N-T-A-I-N. Cô biết nghĩa chữ mountain. Rặng Hy Mã Lạp Sơn là rặng núi tối đa trái đất. Molehill M-O-L-E-H-I-L-L. Mole là loài động vật hoang dã gồm vú, trông gần giống loại con chuột, nó gần như là mù, nó sống bên dưới phương diện khu đất và đào đất lên để gia công ổ. Đất tụ lại trên mặt khu đất, thành hầu hết lô bé dại Hotline là molehill.

MAI LAN: And the meaning of “making a mountain out of a molehill” is…

Và nghĩa của “making a mountain out of a molehill” là…

MIKE: Making a big issue out of something not so important.

Làm to cthị xã.

MAI LAN: Ooh! That’s unnecessary! We’ll get a headabịt from behaving this way.

Ồ. Điều kia ko quan trọng. Chúng ta chia sẻ thêm nhức đầu nếu làm những điều đó.

MIKE: Then don’t make a mountain out of a molehill when I unintentionally say something that’s not pleasing to lớn your ears, OK?

Vậy cô đừng có tác dụng lớn cthị trấn Khi tôi vô tình nói lời không vừa tai cô nhé.

MAI LAN: Mike. That depends. If you don’t mean it, then there’s a good chance I’ll overlook it. If you’re serious, then, excuse me, I’ll…

Mike, loại đó còn tùy. Nếu anh không vậy ý thì tôi có thể bỏ lỡ. Nếu anh ý kiến thì, coi chừng, tôi sẽ…

MIKE: OK, OK, make a mountain out of a molehill, right? Oh, oh, I’m truly scared!

OK, OK, làm to lớn chuyện cần không ? Tôi sợ lắm !

MAI LAN: Well. It’s a good thing I’m not short-tempered. So you’re safe!

Rồi. May mà lại tôi rất khó cáu giận, vậy anh bình yên đấy !

MIKE: And it’s a good thing we both enjoy humor!

Và cũng may là cả nhì chúng ta đa số phù hợp tức cười.

MAI LAN: Here comes the VPS with our orders. Let’s enjoy this treat!

Đây rồi tín đồ bồi bàn đưa đến thức ăn uống mình Gọi. Chúng ta ăn uống nào !

Hôm nay bọn họ vừa học nhị thành ngữ : short -tempered tức thị dễ dàng nổi nóng và make a mountain out of a molehill nghĩa là có tác dụng to cthị trấn, “tất cả bé xé ra to”. Hằng Tâm cùng Brandon xin hứa gặp mặt lại quí vị vào bài học kinh nghiệm tới.