LÚA TIẾNG ANH LÀ GÌ

Những bằng chứng về cây lúa hoang được tìm thấy sống đảo Sulawemê man có niên đại từ thời điểm năm 3000 trước công nguyên ổn.

Bạn đang xem: Lúa tiếng anh là gì


Ngược lại, sống thực trang bị có những cỗ gen cực kỳ phệ, chẳng hạn ở cây lúa gạo cất rộng 46.000 gen mã hóa protein.
Conversely, plants can have sầu extremely large genomes, with rice containing >46,000 protein-coding genes.
Nhưng ví như được gieo xuống đất cùng “bị tiêu diệt đi” thì nó đang nảy mầm cùng dần dần mọc lên thành cây lúa có khá nhiều phân tử.
Yet, if it is put into the soil and “dies” as a seed, it can germinate and in time grow inlớn a productive stalk with many grains.
Sau khi đâm chồi cùng mập lên, cây lúa sẽ kết quả, tuy thế quả đó chưa phải là 1 trong những cây bé, nhưng là hạt bắt đầu.
Well, after a wheat stalk sprouts và matures, it produces as fruit, not little wheat stalks, but new seed.
Sau Lúc cây lúa mì đâm chồi cùng mập lên, nó vẫn hình thành hạt giống như new chứ không hẳn phần đa cây lúa mì con.
13:23) After a wheat stalk sprouts and matures, the fruit it produces is not little wheat stalks, but new seed.

Xem thêm: Cách Thoát Tài Khoản Google Trên Android, Thêm Hoặc Xóa Tài Khoản Trên Android


Bandalâ (trường đoản cú giờ đồng hồ Tagalog từ bỏ mạn đà la, một ông chồng tròn của cây lúa được đập), bán hàng năm và trưng dụng mặt hàng nlỗi gạo.
Also there was the bandalâ (from the Tagalog word mandalâ, a round staông xã of rice stalks to lớn be threshed), an annual forced sale và requisitioning of goods such as rice.
đa phần loài giun tròn lây truyền cây lúa gây nên các căn bệnh như Ufra (Ditylenchus dipsaci), White tip disease (Aphelenchoide bessei), và bệnh thối hận rễ (Meloidogyne graminicola).
Several nematode species infect rice crops, causing diseases such as Ufra (Ditylenchus dipsaci), White tip disease (Aphelenchoide bessei), và root knot disease (Meloidogyne graminicola).
Nhờ nuốm, phân tử giống như ấy dính rễ với mập lên, nlỗi một cây lúa mì, cùng qua thời gian thì chuẩn bị sẵn sàng sinh hoa công dụng.
As a result, the seedlượt thích Kingdom message took root & grew, as it were, inkhổng lồ a wheat stalk that, in time, was ready khổng lồ bear fruit.
Vài phương thuốc trừ sâu làm cho tăng số lượng axit amino cùng sucrose tất cả trong phloem của cây lúa, cùng cho nên làm tăng mức độ tồn tại của rầy nâu.
Some insecticides increase the amount of amino acids & sucrose available in the phloem of rice plants, & thereby increase BPH survival.
Cũng vậy, vắt vì chỉ thấy đầy đủ khoảng khu đất trống thân các cây lúa, chúng ta cũng có thể triệu tập vào khả năng lượm lặt vào Quanh Vùng của chính mình không?
Rather than seeing only the barren ground between the stalks of grain, can we likewise focus on the potential harvest in our assigned territory?