KÝ TỰ ĐẠI DIỆN TRONG EXCEL

Đối với chúng ta làm cho văn phòng, phần lớn ai ai cũng nên sử dụng ứng dụng Excel để làm chủ bảng tính, những hàm xử lý chuỗi ký kết từ cùng các cam kết từ bỏ đại diện thay mặt vào Excel là các hàm quen thuộc bạn sẽ sử dụng hay xuyên


Tuy nhiên còn khá nhiều bạn chưa chắc chắn biện pháp sử dụng những hàm cách xử trí chuỗi, cam kết từ bỏ đại diện * vào excel xuất xắc ký kết từ bỏ ? là gì,... Vậy họ thuộc khám phá giải pháp thực hiện những hàm cách xử lý chuỗi cam kết từ với các ký kết từ bỏ vào Excel một phương pháp chi tiết với cụ thể nhé.

Bạn đang xem: Ký tự đại diện trong excel

*
Cách cần sử dụng những hàm cách xử trí chuỗi cam kết tự trong Excel

I. Cách dùng các hàm xử trí chuỗi ký từ bỏ vào Excel

1. Hàm LEFT.

- Cú pháp: =LEFT(text, num_chars).

- Chức năng: Trả về một giỏi các ký kết từ bỏ trước tiên phía trái của một chuỗi, theo số lượng được hướng dẫn và chỉ định.

- Ví dụ: =Left(bloginar.net,6) tác dụng nhận được là chuỗi: "HayHoc"

2. Hàm RIGHT.

Cú pháp: =RIGHT(text, num_chars).

Chức năng: Trả về một tốt các cam kết từ bỏ tính trường đoản cú bên yêu cầu của một chuỗi, theo con số được hướng dẫn và chỉ định.

Ví dụ: =Right(bloginar.net,6) tác dụng thu được là chuỗi: "HocHoi"

3. Hàm MID.

Cú pháp: =MID(text, start_num, num_chars).

Chức năng: Trả về một hoặc nhiều ký kết từ bỏ liên tiếp bên phía trong một chuỗi, bước đầu trên một vị trí cho trước.

Ví dụ: =Mid(bloginar.net,4,3) kết quả chiếm được là chuỗi: "Học"

4. Hàm CONCATENATE.

Cú pháp: CONCATENATE(text1, text2…).

Chức năng: Nối những chuỗi thành một chuỗi.

Ví dụ: =CONCATENATE("Hay","Hoc","Hoi") hiệu quả nhận được chuỗi:"bloginar.net"

5. Hàm FIND.

Cú pháp: =FIND(find_text, within_text, start_num).

Chức năng: Tìm vị trí bước đầu của một chuỗi con (find_text) trong một chuỗi (within_text), tính theo cam kết trường đoản cú thứ nhất.

Ví dụ: =FIND("Hoc","Hay Hoc Hoi") kết quả nhận được địa chỉ bắt đầu của chuỗi "Hoc" trong chuỗi "Hay Hoc Hoi" là: 5

6. Hàm PROPER.

Cú pháp: PROPER(text).

Chức năng: Đổi cam kết tự thứ nhất trong chuỗi thành chữ in hoa, và đổi các ký kết tự sót lại thành chữ in hay.

7. Hàm REPLACE.

Cú pháp: REPLACE(old_text, start_num, num_chars, new_text).

Chức năng: Txuất xắc cụ 1 phần của chuỗi bằng một chuỗi không giống, cùng với con số những ký kết tự được chỉ định và hướng dẫn.

Ví dụ: =REPLACE("bloginar.net",1,12,"Hay Học Hỏi") tác dụng nhận được là chuỗi: "Hay Học Hỏi"

8. Hàm SEARCH.

Cú pháp: SEARCH(find_text, within_text, start_num).

Chức năng: Tìm địa điểm bắt đầu của một chuỗi con (find_text) vào một chuỗi (within_text), tính theo cam kết trường đoản cú thứ nhất.

Ví dụ: =SEARCH("Học","Hay Học Hỏi") kết quả chiếm được bằng: 5 là địa chỉ bước đầu chuỗi "Học" trong chuỗi "Hay Học Hỏi"

9. Hàm SUBSTITUTE.

Cú pháp: SUBSTITUTE(text, old_text, new_text, instance_num).

Xem thêm: Cách Chuyển Số Âm Thành Số Dương Trong Excel ? Cách Chuyển Số Dương Thành Số Âm Trong Excel

Chức năng: Txuất xắc cầm cố chuỗi này bằng một chuỗi khác.

Ví dụ: =SUBSTITUTE("bloginar.net",".VN","
gmail" trên vị trí kiếm tìm thấy trước tiên.

10. Hàm TRIM.

Cú pháp: =TRIM(text).

Chức năng: Xóa tất cả hầu hết khoảng chừng white bị dư (vô ích) vào chuỗi văn phiên bản, chỉ còn lại 1 khoảng Trắng sử dụng có tác dụng vệt biện pháp giữa hai chữ.

Ví dụ: =TRIM("Hay Học Hỏi") hiệu quả trả về là chuỗi "Hay Học Hỏi", chuỗi ban đầu gồm 2 khoảng tầm trắng chính giữa các chữ, qua hàm Trim chỉ từ lại 1 khoảng Trắng.

11. Hàm UPPER.

Cú pháp: =UPPER(text).

Chức năng: Đổi tất cả các ký kết trường đoản cú trong chuỗi thành chữ in hoa.

Ví dụ: =UPPER("tốt học tập hỏi") kết quả hàm trả về là: "HAY HỌC HỎI"

12. Hàm LOWER()

Cú pháp : = LOWER(text)

Chức năng: Để đưa tất cả ký từ bỏ vào ô cất, chuỗi cam kết trường đoản cú thành in thường thì ta gồm hàm Lower.

Ví dụ: =LOWER("HAY HỌC HỎI") công dụng hàm trả về là chuỗi: "giỏi học tập hỏi"

II. Cách áp dụng toán tử chuỗi cùng cam kết từ bỏ thay mặt đại diện * ? vào Excel

- Tân oán tử chuỗi (&) có thể được áp dụng trong những công thức của Excel

- Các cam kết tự đại diện thay mặt *, ?, ~ rất có thể được thực hiện trong ĐK.

* Ghép nối các chuỗi hoặc câu chữ của ô

+ Một số ví dụ về Việc áp dụng toán tử ghxay nối "&" gồm:

"Hay"&"Hoc"&"Hoi" trả về "Hay Hoc Hoi".

"bloginar.net"&A1 trả về "bloginar.net.nước ta nếu ô A1 chứa ".VN".

A1&A2 trả về "12" nếu như ô A1 đựng 1 và ô A2 đựng 2.

=B2&", "&E2 trả về "Last, First" trường hợp B2 đựng "Last" với E2 đựng "First".

* Sử dụng ký từ bỏ đại diện thay mặt "?" nhằm khớp với ký tự DUY NHẤT bất kỳ

+ Một số ví dụ về bài toán thực hiện ? trong số mô hình khớp gồm:

"Ea?" đang khớp cùng với ngẫu nhiên chuỗi nào bước đầu bằng "Ea" cùng chứa chính xác một ký trường đoản cú bổ sung cập nhật, ví dụ như "Ea2" hoặc "Eac".

"Th??" đã khớp cùng với bất kỳ chuỗi như thế nào bước đầu bằng "Th" cùng đựng đúng đắn nhị cam kết trường đoản cú bổ sung cập nhật, chẳng hạn như "Then" cùng "That".

=COUNTIF(B2:E7,"?ip") trả về số lượng các ô trong dãy B2:E7 đựng một quý giá bước đầu bởi một ký từ đứng trước "ip" ví dụ như "rip" và "tip". Biểu thức này không khớp cùng với "drip" hoặc "trip".

* Sử dụng cam kết trường đoản cú đại diện thay mặt "*" trong excel để khớp cùng với BẤT KỲ CHUỖI ký kết tự nào

+ Một số ví dụ về vấn đề thực hiện * trong số mô hình khớp gồm:

"*ed" vẫn khớp với chuỗi tất cả độ nhiều năm bất kỳ ngừng bởi "ed", chẳng hạn như "speed" hoặc "need".

=COUNTIF(B2:E7,"*it") trả về con số các ô trong vùng B2:E7 cất một cực hiếm dứt bằng "it" chẳng hạn như "bit" với "mit". Giá trị "mitt" không khớp.

* Sử dụng ký kết từ "~" Khớp ký trường đoản cú đại diện

+ Một số ví dụ về câu hỏi thực hiện ký kết từ ~ trong những mô hình khớp gồm:

"~?" đang khớp vết chấm hỏi, vậy vì thực hiện dấu chấm hỏi nhằm khớp cùng với bất kỳ cam kết tự tuyệt nhất nào.

=COUNTIF(E,"~*") trả về số lượng các ô trong cột E đựng ký kết trường đoản cú vết hoa thị.

=SEARCH("~?",B2) trả về 19 trường hợp ô B2 cất "That is a question? Yes it is!" vị dấu chấm hỏi là ký trường đoản cú thiết bị 19 vào chuỗi.

* Sử dụng những ký từ thay mặt đại diện (* ? ~) trong điều kiện

Các cam kết tự thay mặt (? * ~) hoàn toàn có thể được thực hiện với mọi người trong nhà trong số biểu thức cho phép các ĐK. Một số ví dụ gồm:

"*a?" vẫn khớp cùng với ngẫu nhiên biểu thức làm sao đựng ký từ bỏ "a" đứng trước ngẫu nhiên ký kết trường đoản cú tốt nhất nào không giống, ví dụ như "That", "Cap" cùng "Irregular".

=COUNTIF(B2:E7,"*on?") trả về số đếm số lượng các ô trong hàng B2:E7 đựng cực hiếm bắt đầu bằng bất kỳ con số ký tự làm sao (bao hàm không có) đứng trước "on" với tiếp nối là một cam kết từ bỏ nhất. Biểu thức này khớp cùng với các từ bỏ ví dụ như "alone", "bone", "one" với "none". Biểu thức này sẽ không khớp cùng với "only" (có hai ký từ sau "on") hoặc "eon" (không có ký kết từ bỏ làm sao sau "on").

Hy vọng cùng với bài xích trả lời cụ thể giải pháp thực hiện các hàm cách xử trí tài liệu chuỗi kỹ từ và các cam kết tự đại diện như * ? ~ vào excel sống trên để giúp đỡ ích đến chúng ta, chúc các bạn áp dụng xuất sắc trong số bài bác toán thù giải pháp xử lý tài liệu cụ thể.