Khung sơ đồ tư duy

Làm núm làm sao nhằm chúng ta cũng có thể kết nối những phát minh, bộc lộ các mối quan hệ thân những phần với nhau, với không ngừng mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ gia dụng bốn duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ trang bị tư duy tương xứng với bạn

Những mẹo này là điểm ban đầu để tạo nên một sơ trang bị tư duy.

Cuối thuộc, những tuyển lựa xây cất mà bạn chọn đề xuất dựa vào vào ban bố bạn muốn tưởng tượng với mục tiêu của sơ thiết bị tư duy của người sử dụng.

Điều đặc biệt quan trọng duy nhất là, hãy nghĩ về người theo dõi của chúng ta Lúc tạo nên sơ trang bị tứ duy:

Họ cần biết tin gì nhằm phát âm sơ thứ bốn duy của bạn?Nó cần phải cụ thể tới cả nào?Bạn rất có thể làm cái gi để sơ đồ vật tứ duy của doanh nghiệp cuốn hút hơn?