KHÔ MỰC TIẾNG ANH LÀ GÌ

Trong mùa khô, mực nước tại Laguna de Bay xuống rẻ với chiếc rã trên sông Pasig phụ thuộc vào thủy triều.

Bạn đang xem: Khô mực tiếng anh là gì


During the dry season, the water level in Laguna de Bay is low with the river"s flow direction dependent on the tides.
Hy vọng bà ấy còn lại vài Klubecks cho tất cả những người chúng ta cũ, mà lại chẳng ai biết vững chắc đến khi tờ chúc thư vẫn thô mực.
With any luchồng, she"s left a few Klubecks for your old frikết thúc, but one never knows until the ink is dry on the death certificate.
Benzophenone có thể nạp năng lượng tạp tự bao bì thực phẩm và được thực hiện thoáng rộng giống như những chất khởi tạo thành để kích hoạt một hóa học có tác dụng khô mực nhanh hơn.
Benzophenones can leach from food packaging, và are widely used as photo-initiators to activate a chemical that dries ink faster.
Trong mùa khô, khi mực nước bớt, sinc khối hận xúc tiếp cùng với lòng hồ nước với bảo đảm an toàn hóa học bồi bổ cần thiết trường đoản cú kia.
In the lean season, when the water level reduces, the biomass come into tương tác with the lake bed & they secure the required nutrient from there.
Trong các giếng này, phần đông bé cá thịnh hành hơn trong mùa khô lúc mực nước rút ít chỉ còn khoảng chừng 30 cm (12 in), cùng thảng hoặc hơn trong dịp mưa lúc độ sâu hoàn toàn có thể tăng lên đến mức vài mét.
In these wells, these fish are more comtháng during the dry season when the water depth recedes khổng lồ about 30 centimetres (12 in), và are rarer during the rainy season when the depth can increase by several metres.
When applied, such ink simply dried on the surface of the papyrus or parchment và did not penetrate it.
Gia keo dán được áp dụng trong thêm vào giấy nhằm bớt tính dung nạp hóa học lỏng Lúc giấy khô, cùng với mục đích nhằm mực cùng tô giữ lại và khô trên mặt phẳng giấy, rời bị chiếu vào trong giấy.
Sizing is used during paper manufacture lớn reduce the paper"s tendency when dry to absorb liquid, with the goal of allowing inks & paints khổng lồ remain on the surface of the paper & to lớn dry there, rather than be absorbed into the paper.
This thành phố is located over 7,500 feet <2,300 m> above sea level, & the mountain air is crisp and clear.
Chỉ giới hạn ở những vùng cao của Nam Phi, thường xuyên sống trong cây xanh, môi trường xung quanh sinh sống trên núi - ví dụ, vùng khô cằn- thường xuyên 1.000 m bên trên mực nước hải dương, cùng mang tất cả bộ lông mịn màu xám góp bọn chúng Chịu rét.
Generally confined to lớn the higher areas of Southern Africa, they typically inhabit grassy, montane habitats - for example, sourveld - usually 1000 m above sầu sea level, and carry a woolly grey coat khổng lồ insulate them from the cold.

Xem thêm: Internal Gross Sale Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa


Nếu khi viết bài bác cho chuyên mục Quarterly Journal của tập san Economics, bạn buộc phải áp dụng ngôn ngữ hết sức khô khan với chuẩn mực. thì Lúc phát âm nội dung bài viết của ông ấy, tôi tất cả nhận định rằng Jesen sẽ rứa hét lên với bọn họ rằng, nhìn đi, phía trên đó là một món lợi to con.
And when you write for the Quarterly Journal of Economics, you have sầu to use very dry and very circumspect language. But when I read his paper, I kind of feel Jensen is trying lớn scream at us và say, " Look, this was a big giảm giá khuyến mãi.
Tại mực nước thấp vào cuối mùa hè giữa những năm khô, đông đảo tàn tích của tía ngôi thôn (Asel, Bringhausen, và Berich) và cây cầu bắc qua sông sẽ ngập hoàn toàn có thể nhận thấy được trước lúc hồ nước đã được bao phủ đầy vào khoảng thời gian 1914.
At low water in late summers of dry years the remnants of three villages (Asel, Bringhausen, and Berich) and a bridge across the original river bed submerged when the lake was filled in 1914 can be seen.
Sự nâng lên kế tiếp của các dãy núi sinh sống miền tây khoanh vùng Địa Trung Hải và sự rút ít xuống thế giới của mực nước đại dương kết phù hợp với nhau gây ra sự khô kiệt tạm thời của Địa Trung Hải (được nghe biết như thể khủng hoảng rủi ro mặn Messina) vào thời hạn ngay sát cuối cầm Miocen.
The subsequent uplift of mountains in the western Mediterranean region and a global fall in sea levels combined to cause a temporary drying up of the Mediterranean Sea (known as the Messinian salinity crisis) near the over of the Miocene.
Nó y như một lốt mực màu xanh da trời lá trải rộng tự tòa công ty, thay đổi vùng khu đất khô cằn thành một vùng khu đất phì nhiêu màu mỡ về phương diện sinh học tập – và với chân thành và ý nghĩa kia, nó sẽ thừa qua được mục đích kiến tạo đảm bảo nhằm có được mục đích hồi sinh.
So it was like a green inkblot spreading out from the building turning barren lvà baông xã inlớn biologically productive l& -- and in that sense, going beyond sustainable kiến thiết to achieve restorative kiến thiết.
Nó hệt như một dấu mực blue color lá trải rộng lớn từ bỏ tòa nhà, biến chuyển vùng đất khô cằn thành một vùng đất màu mỡ về mặt sinh học - cùng với chân thành và ý nghĩa đó, nó đang quá qua được mục đích xây dựng đảm bảo nhằm đạt được mục đích phục hồi.
So it was like a green inkblot spreading out from the building turning barren lvà bachồng into lớn biologically productive sầu land -- & in that sense, going beyond sustainable design to achieve restorative sầu thiết kế.
Trong vượt khứ đọng, số lượng nước mưa và độ khô cằn vẫn tạo ra các trận bầy đàn lụt đáng kể (trong số ấy năm 1768, hồ nước đã lan rộng ra đến tầm buổi tối nhiều là 515 km2), mặt khác cũng có những lúc khiến cho mực nước hồ nước bớt nhiều, tuy nhiên có thể không có liên quan gì cho tới triệu chứng khí hậu.
In the past, rainfall và aridity caused significant floods (which in 1768 enlarged the lake to its maximum documented kích thước of 515 km2 ) và significant decreases in the lake"s màn chơi, although frequently there seemed khổng lồ be no apparent connection with the weather situation.
Sông Madeira bao gồm mực nước sâu mang lại 15 m (50 ft) vào mùa mưa, và tàu thủy hoàn toàn có thể vào mang đến sát thác San Antonio, ngay gần Porto lớn Velho, Brasil, 1.070 km (660 mi) tính tự cửa ngõ sông; nhưng vào các mon mùa khô, tức từ tháng 6 mang lại tháng 11, sông chỉ từ sâu 2 m (tự 5 mang đến 6 feet).
The Madeira river rises more than 15 m (50 ft) during the rainy season, and ocean vessels may asckết thúc it lớn the Falls of San Antonio, near Porkhổng lồ Velho, Brazil, 1,070 kilometres (660 mi) above sầu its mouth; but in the dry months, from June khổng lồ November, it is only navigable for the same distance for craft drawing about two metres (6.6 ft) of water.
Khí hậu: sức nóng đới; mùa mưa (mon 5 cho mon 10); mùa khô (mon 11 cho tháng 4); nhiệt đới bên trên bờ biển; ôn đới sinh sống vùng cao Địa hình: đa phần là núi cùng với vành đai ven bờ biển eo hẹp cùng cao nguyên trung bộ trung trung ương Điểm bao gồm độ dài thấp duy nhất ở El Salvador là Thái Bình Dương sinh sống mực nước đại dương.
Climate: tropical; rainy season (May khổng lồ October); dry season (November to April); tropical on coast; temperate in uplands Terrain: mostly mountains with narrow coastal belt and central plateau The lowest point of elevation in El Salvador is the Pacific Ocean, at sea level.