Key visual studio 2019 active 100% thành công và hướng dẫn cài đặt

Tạo bộ cài Visual Studio 2019 Bản Quyền Offline

Hai cách để tạo bộ cài để Visual Studio không cần mạng. Key bản quyền 100% cho Visual Studio Professional new.

Bạn đang xem: Key visual studio 2019 active 100% thành công và hướng dẫn cài đặt

*

Các người mua có thể tải về Visual Studio 2019 tại links sau đâyVisual Studio 2019

Cách tạo bộ cài Visual Studio offline.

Cách 1: Chỉ có thể cài trên một máy. Bạn sẽ tải về bộ cài đặc offline ở quán cà phê hoặc chỗ có internet và lấy về nhà thhình họa tkhá cài nó.Sau Lúc người tiêu dùng tải bộ cài online về và mở nó lên. Bạn sẽ thấy phần tùy chọn sau. Hãy chọn “Download all, then install“.

*

Cách 2: Cài được khi với bộ cài qua máy tính khác. Tải một lần và cài được nhiều lần ở nhiều máy.Đầu tiên hãy xác định quý khách đã tải về phiên bản nào của Visual Studio. Sau đó chọn tên tệp tin tương ứng trong bản tiếp sau đây trước Khi chạy lệnh tạo bộ cài offline.

Xem thêm: Bỏ Page Break Trong Excel 2010, Hướng Dẫn Cách Xóa Ngắt Trang Trong Excel

Phiên bảnTên installer
Visual Studio Enterprisevs_enterprisexe
Visual Studio Professionalvs_professional.exe
Visual Studio Communityvs_community.exe

Lệnh tạo bộ cài nhỏng sau:

// Tính năng: .NET website và .NET desktop developmentvs_community.exe pháo --layout c:vslayout --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb --add Component.GitHub.VisualStudio --includeOptional --lang en-US// Tính năng: .NET desktop & Office developmentvs_community.exe cộ --layout c:vslayout --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.Office --includeOptional --lang en-US// Tính năng: C++ desktop developmentvs_community.exe cộ --layout c:vslayout --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NativeDesktop --includeRecommended --lang en-US// Tính năng: Tất cả (tải về hơi lâu nhé)vs_community.exe --layout c:vslayout --lang en-USVậy là kết thúc bmong tạo bộ cài. Sau đây là lệnh tiến hành cài. Ví dụ bạn đã tạo bằng lệnh sau.

vs_community.exe cộ --layout c:vslayout --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb --add Component.GitHub.VisualStudio --includeOptional --lang en-USThì lệnh cài đặt sẽ trông giống vậy.

vs_community.exe pháo --nowebsite --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb --add Component.GitHub.VisualStudio --includeOptionalVà phía trên là key đến các phiên bản nhé.

"Visual studio professional"NYWVH-HT4XC-R2WYW-9Y3CM-X4V3YKBJFW-NXHK6-W4WJM-CRMQB-G3CDHKBJFW-NXHK6-W4WJM-CRMQB-G3CDHHMGNV-WCYXV-X7G9W-YCX63-B98R2"Visual studio enterprise"BF8Y8-GN2QH-T84XB-QVY3B-RC4DF2YNKW-D76QV-VW7H8-TY8KX-6CR9RNJVYC-BMHX2-G77MM-4XJMR-6Q8QF