Két Bia Tiếng Anh Là Gì

Cthị xã thường xuyên xẩy ra là vào trong ngày lãnh lương một đội nhóm lũ ông họp nhau lại và sở hữu vài thùng bia, mỗi thùng 24 cnhì.

Bạn đang xem: Két bia tiếng anh là gì


Typically, on payday a group of men will get together và purchase several cartons of beer, each containing 24 bottles.
The Augustiner brewery is the only Munich brewery that still delivers the beer in wooden barrels to the Oktoberfest.
Ngày ni, hằng năm khách hàng liên hoan tiệc tùng các hồi hộp chờ xem người thị trưởng phải bắt buộc bao nhiêu nhát búa mộc nhằm khui được thùng bia thứ nhất.
Every year, visitors eagerly await khổng lồ see how many strokes the mayor needs khổng lồ use before the first beer flows.
Trong khi con quay phlặng làm việc Tikal, đoàn làm cho phyên sẽ cho người dân địa pmùi hương sáu thùng bia nhằm họ trông hộ sản phẩm công nghệ đồ vật hình họa vào vài ngày.
While filming in Tikal, the crew paid locals with a six pack of beer khổng lồ watch over the camera equipment for several days.
Sau Khi những chủ lều về mang đến chỗ, thị cứng cáp phố đang khui thùng bia trước tiên vào thời gian 12 tiếng vào lều Schottenhamel (coi O’zapft is!), chấp thuận khai mạc lễ hội.

Xem thêm: Flip Flop Là Gì - Tổng Quan Về Flip


After the parade of the restaurateurs on carriages from downtown to lớn the festival grounds, at exactly 12:00 clochồng the lord mayor opens the first beer barrel in the Schottenhammel tent.
lấy một ví dụ cho những tài sản đó bao gồm thùng bia, container trung gian (IBC) được sử dụng trong số ngành công nghiệp thực phđộ ẩm với chất hóa học, giá đỡ cho các bộ phận chất liệu thủy tinh với xe hơi, thiết bị thiết lập đơn vị (ULD) được áp dụng trong ngành mặt hàng không.
Examples for such assets include beer kegs, intermediate bulk containers (IBCs) used in the food & chemical industries, racks for glass and automotive parts, unit load devices (ULDs) used in the airline industry.
Sau lúc uống vài cốc bia , chúng tôi sẽ tìm loại một dòng thùng đựng sơn đỏ , trèo lên cái thùng nước cao ở tại chính giữa thị xã , với đang viết lên mẫu thùng cái chữ đỏ chói " Cảnh gần cạnh trưởng Brown là một trong thương hiệu khốn " .
After drinking a few beers , we found a can of red paint , climbed the tall water tank in the middle of town , and wrote , on the tank , in bright red letters : Sheriff Brown is an s.o.b .
Tại Lưỡng Hà, hội chứng cứ nhiều năm nhất về bia được cho là bức vẽ 6.000 năm tuổi của bạn Sumeria diễn đạt những người dân đã uống một thứ đồ vật uống bởi những phải hút ít bởi sậy trường đoản cú thùng công cộng.
In Mesopotamia, the oldest evidence of beer is believed to lớn be a 6,000-year-old Sumerian tablet depicting people drinking a beverage through reed straws from a communal bowl.