Just As Là Gì

Phân biệt những liên từ giỏi nhầm lẫn vào TOEIC: Just as, When, While, As soon as, Until một phương pháp chi tiết

Chúng ta bây giờ sẽ cùng mọi người trong nhà học tập phương pháp sử dụng liên từ bỏ WHEN, AS SOON AS, WHILE, JUST AS VÀ UNTIL nhé! Đây là đông đảo liên tự xuất hiện thêm với tần suất "chóng mặt" trong số dạng bài sống cả phần Reading và Listening của Đề thi TOEIC đấy!

*

1. WHEN

- Chúng ta áp dụng when + thì hiện tại để nối kết các sự kiện mà chắc chắn hoặc vô cùng rất có thể xảy ra sau đây.

Bạn đang xem: Just as là gì

When I get bachồng, I’ll tell you all about my trip. I’ll cook dinner when I get trang chủ.

- Chúng ta áp dụng when + thì quá khứ đọng để nối kết những sự kiện nhưng đã xảy ra trong vượt khđọng.

When I saw the pollution in the city, I was very disappointed. I screamed when the man grabbed my arm.

 

> Cách áp dụng cấu tạo when, while

2. JUST AS

- Chúng ta sử dụng just as nhằm nói tới 2 hành vi hoặc sự khiếu nại nthêm mà đã xảy ra ngay sát đúng đắn thuộc thời gian. 

The bus pulled away from the bus stop just as I arrived! It started khổng lồ rain just as we left.

3. WHILE

- Chúng ta sử dụng while nhằm diễn đạt 2 hành vi hoặc sự khiếu nại lâu năm nhưng mà sẽ đang xảy ra vào thời điểm cùng với nhau một phương pháp đúng chuẩn. 

While I was talking on the phone, they were calling for all passengers lớn board the bus to the beach. There were lots of people trying lớn sell me things while I was waiting for the bus.

Xem thêm: Free Windows 7 Ultimate Product Key 2020 100% Working 100% Ultimate List)

4. UNTIL

- Chúng ta sử dụng until hoặc till để đếm con số thời gian mang đến 1 sự kiện sau này – thường thì 1 sự kiện mà lại đặc trưng hoặc họ hồi vỏ hộp về nó. 

It’s only 2 months until my summer vacation. There are only 3 weeks till the wedding. I need to buy a present. It’s only 5 minutes until the game starts. You’d better hurry up if you want khổng lồ see it!

- Chúng ta thực hiện until và till để diễn đạt 1 khoảng chừng thời gian trường đoản cú cột mốc này mang lại cột mốc không giống. 

I had to wait from 9:00 in the morning till 3:00 in the afternoon for the next bus. We have class from 8:00 until 10:00.

Ghi chú rằng till là bí quyết ngắn thêm mang lại nói until. Quý khách hàng hoàn toàn có thể thực hiện bọn chúng biến hóa cùng nhau, tuy vậy until thì long trọng rộng 1 chút.

5. AS SOON AS

- Chúng ta thực hiện as soon as để mô tả 1 hành động mà đã có được tiến hành ngay tức thì sau 1 hành động khác vào quá khứ. 

I called Mom as soon as I arrived to lớn let her know that I was ok. (Tôi đã đi vào nơi. Tôi Điện thoại tư vấn năng lượng điện cho Mẹ ngay lập tức).

- Chúng ta cũng áp dụng as soon as để diễn đạt 1 hành vi cơ mà sẽ được tiến hành tức thời sau 1 hành vi không giống sau đây. 

I’ll hotline you as soon as I get home. (Tôi đang về bên. Tôi đang điện thoại tư vấn chúng ta tức thì lập tức)