JOURNAL ENTRY LÀ GÌ

Các thuật ngữ giờ đồng hồ anh vào kế tân oán tài chính

Đây là phần đông từ bỏ giờ anh chăm ngành kế toán tài chủ yếu quan trọng

1.quý khách sẽ xem: Journal entry là gì

Break-even point: Điểm hòa vốn

2.

Bạn đang xem: Journal entry là gì

Business entity concept: Nguyên tắc doanh nghiệp lớn là một trong những thực thể

3. Business purchase: Mua lại doanh nghiệp

4. Calls in arrear: Vốn call trả sau

5. Capital: Vốn

6. Authorized capital: Vốn điều lệ

7. Called-up capital: Vốn vẫn gọi

8. Capital expenditure: Ngân sách chi tiêu đầu tư

9. Invested capital: Vốn đầu tư

10. Issued capital: Vốn phạt hành

11. Uncalled capital: Vốn chưa gọi

12. Working capital: Vốn giữ động (hoạt động)

13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần

14. Carriage: Chi phí vận chuyển

15. Carriage inwards: Chi tiêu vận tải sản phẩm & hàng hóa mua

16. Carriage outwards: Chi phí di chuyển sản phẩm & hàng hóa bán

17. Carrying cost: giá cả bảo tồn mặt hàng lưu giữ kho

18. Cash book: Sổ chi phí mặt

19. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

20. Cash flow statement: Bảng so sánh lưu chuyển khoản qua ngân hàng mặt

21. Category method: Phương thơm pháp chủng loại

22. Cheques: Sec (chi phiếú)

23. Cloông chồng cards: Thẻ bấm giờ

24. Closing an account: Khóa một tài khoản

25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ

26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản tkhô nóng toán

27. Company accounts: Kế tân oán công ty

28. Company Act 1985: Luật đơn vị năm 1985

29. Compensating errors: Lỗi từ bỏ triệt tiêu

30. Concepts of accounting: Các nguyên lý kế toán

31. Conservatism: Nguyên ổn tắc thận trọng

32. Consistency: Nguyên ổn tắc tốt nhất quán

33. Control accounts : Tài khoản kiểm tra

34. Conventions: Quy ước

35. Conversion costs: giá cả chế biến

36. Cost accumulation: Sự tập đúng theo chi phí

37. Cost application: Sự phân chia đưa ra phí

38. Cost concept: Nguyên tắc giá chỉ tầm giá định kỳ sử

39. Cost object: Đối tượng tính giá bán thành

40. Cost of goods sold: Nguim giá bán hàng bán

41. Credit balance: Số dư có

42. Credit note: Giấy báo có

43. Credit transfer: Lệnh chi

44. Creditor: Chủ nợ

45. Cumulative preference shares: Cổ phần ưu tiên gồm tích lũy

46. Current accounts: Tài khoản vãng lai

47. Current assets: Tài sản lưu lại động

48. Curent liabilities: Nợ nlắp hạn

49. Current ratio: Hệ số lưu giữ hoạt

50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ

51. Debenture interest: Lãi trái phiếu

52. Debit note: Giấy báo Nợ

53. Debtor: Con nợ

54. Depletion: Sự hao cạn

55. Depreciation: Khấu hao

56. Causes of depreciation: Các nguyên do tính khấu hao

57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín

58. Nature of depreciation: Bản hóa học của khấu ha

59. Provision for depreciation: Dự phòng khấu hao

60. Reducing balance method: Phương pháp bớt dần

61. Straight-line method: Phương thơm pháp mặt đường thẳng

62. Direct costs: giá thành trực tiếp

63. Directors: Hội đồng quản trị

64. Directors’ remuneration: Thù kyên ổn member Hội đồng quản trị

65. Discounts: Chiết khấu

66. Discounts allowed: Chiết khấu phân phối hàng

67. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

68. Provision for discounts: Dự chống phân tách khấu

69. Discounts received: Chiết khấu sở hữu hàng

70. Dishonored cheques: Sec bị tự chối

71. Disposal of fixed assets: Tkhô nóng lý gia tài rứa định

72. Dividends: Cổ tức

73. Double entry rules: Các cách thức cây bút tân oán kép

74. Dual aspect concept: Nguyên tắc ảnh hưởng kép

75. Drawing: Rút vốn

76. Equivalent units: Đơn vị tương đương

77. Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị chức năng tương đương

78. Errors: Sai sót

79. Expenses prepaid: Chi tiêu trả trước

80. Factory overhead expenses: giá cả cai quản phân xưởng

81. FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước

82. Final accounts: Báo cáo quyết toán

83. Finished goods: Thành phẩm

84. First call: Lần Call thiết bị nhất

85. Fixed assets: Tài sản núm định

86. Fixed capital: Vốn ráng định

87. Fixed expenses: Định chi phí / Chi phí vắt định

General ledger: Sổ cái

89.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Excluded Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

General reserve: Quỹ dự trữ chung

90. Going concerns concept: Nguyên ổn tắc chuyển động thọ dài

91. Goods stolen: Hàng bị tấn công cắp

92. Goodwill: Uy tín

93. Gross loss: Lỗ gộp

94. Gross profit: Lãi gộp

95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp96. Historical cost: Giá giá thành kế hoạch sử

97. Horizontal accounts: Báo cáo quyết tân oán dạng văn bản T

98. Impersonal accounts: Tài khoản mức giá tkhô nóng toán

99. Imprest systems: Chế độ trợ thì ứng

100. Income tax: Thuế thu nhập

101. Increase in provision: Tăng dự phòng

102. Indirect costs: Ngân sách loại gián tiếp

103. Installation cost: Chi tiêu lắp ráp, chạy thử

104. Intangible assets: Tài sản vô hình

105. Interpretation of accounts: Phân tích các báo cáo quyết toán

106. Investments: Đầu tư

107. Invoice: Hóa đơn

108. Issue of shares: Phát hành cổ phần

109. Issued nói qua capital:Vốn CP phân phát hành

110. Job-order cost system: Hệ thống hạch toán thù ngân sách cung cấp theo công việc/ loạt sản phẩm

111. Journal: Nhật ký chung

112. Journal entries: Bút ít toán nhật ký

113. Liabilities: Công nợ

114. LIFO (Last In First Out): Phương thơm pháp nhập sau xuất trước

115. Limited company: Công ty trách nát nhiệm hữu hạn

116. Liquidity: Khả năng tkhô nóng toán thù bằng chi phí khía cạnh (tính lỏng/ tính thanh khoản)

117. Liquidity ratio: Hệ số kĩ năng thanh hao toán

118. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn

119. Loss: Lỗ

120. Gross loss: Lỗ gộp

121. Net loss: Lỗ ròng

122. Machine hour method: Pmùi hương pháp giờ đồng hồ máy

123. Manufacturing account: Tài khoản sản xuất

124. Mark-up: Tỷ suất lãi bên trên giá vốn

125. Margin: Tỷ suất lãi trên giá bán bán

126. Matching expenses against revenue: Khế thích hợp ngân sách cùng với thu nhập

127. Materiality: Tính trọng yếu

128. Materials: Ngulặng đồ liệu

129. Money mesurement concept: Nguim tắc thước đo bởi tiền

130. Net assets: Tài sản thuần

131. Net book value: Giá trị thuần

132. Net realizable value: Giá trị thuần triển khai được

133. Nominal accounts: Tài khoản định danh

134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp

135. Notes lớn accounts: Ghi chú của báo cáo quyết toán

136. Objectivity: Tính khách quan

137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu

138. Opening entries: Các cây viết toán mở đầu doanh nghiệp

139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ

140. Operating gains: lợi tức đầu tư vào hoạt động

141. Ordinary shares: Cổ phần thường

142. Original entry, errors : Lỗi tạo nên từ bỏ nhật ký

143. đầu ra in equivalent units: Lượng thành phầm tính theo đơn vị tương đương

144. Overdraft: Nợ thấu chi

145. Overhead application base: Tiêu thức phân bổ chi phí thống trị phân xưởng

146. Overhead application rate: Hệ số phân bổ ngân sách quản lý phân xưởng

147. Oversubscription of shares: Đăng cam kết CP vượt mức

148. Paid-up capital: Vốn vẫn góp

149. Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá

150. Periodic stock: Phương thơm pháp theo dõi và quan sát tồn kho định kỳ

151. Perpetual stock: Pmùi hương pháp quan sát và theo dõi tồn kho liên tục

152. Personal accounts: Tài khoản thanh toán

153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí

154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

155. Physical deteration: Sự hao mòn vật chất

156. Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế)

157. Posting: Vào sổ tài khoản

158. Predetermined application rate: Hệ số phân bổ ngân sách định trước

159. Preference shares: Cổ phần ưu đãi

160. Cummulative sầu preference share: Cổ phần ưu tiên có tích lũy

161. Non-cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi không tích lũy

162. Preliminary expenses: Chi tiêu khởi lập

163. Prepaid expenses: Ngân sách chi tiêu trả trước

164. Private company: Công ty tứ nhân

165. Profitability: Khả năng sinch lời

166. Prime cost: Giá thành cơ bản

167. Principle, error of: Lỗi định khoản

168. Process cost system: Hệ thống hạch toán CPSX theo tiến trình công nghệ

169. Product cost: Giá thành sản phẩm

170. Production cost: giá cả sản xuất

171. Profits: ROI, lãi

172. Appropriation of profit: Phân pân hận lợi nhuận

173. Gross profit: Lãi gộp

174. Net profit: Lãi ròng

175. Profit and loss account: Tài khoản kết quả

Chuyênlập báo cáo tài chính,Kế tân oán thuếtrọn gói, Quyết toán thuế,ra đời doanh nghiệp lớn,Txuất xắc đổi đăng ký khiếp doanh,Giải thể, Mua bán, Sáp nhập đơn vị Chính xác, Nhanh khô cđợi, Minc bạch.