Job Analysis Là Gì

Phân tích quá trình (giờ Anh: Job analysis) là quá trình tích lũy những bốn liệu và review một phương pháp gồm khối hệ thống những biết tin đặc biệt quan trọng có tương quan đến những công việc cụ thể trong tổ chức.

Bạn đang xem: Job analysis là gìPhân tích công việc

Khái niệm

Phân tích công việc vào tiếng Anh được hotline là job analysis.

Phân tích công việc là các bước thu thập các tư liệu và đánh giá một cách có hệ thống các thông tin quan trọng có liên quan tiền đến các công việc cụ thể vào tổ chức nhằm làm rõ bản chất của từng công việc.

Đó là việc nghiên cứu các công việc để làm rõ:

- Ở từng công việc cụ thể, người lao động có những nhiệm vụ, trách nhiệm gì?

- Họ thực hiện những hoạt động nào, tại sao phải thực hiện và thực hiện như thế nào?

- Những máy móc, thiết bị, công cụ nào được sử dụng?

- Những mối quan hệ nào được thực hiện?

- Các điều kiện làm việc cụ thể?

- Những yêu mong về kiến thức, kĩ năng và các khả năng mà người lao động cần phải có để thực hiện công việc

Trong tổ chức, vì chưng chuyên môn hóa lao động mà các nghề được chia nhỏ ra thành các công việc. Mỗi công việc lại được tạo thành từ nhiều nhiệm vụ cụ thể và được thực hiện bởi một hoặc một số người lao động đọc là vị trí việc làm. Nghề, công việc, vị trí việc làm và nhiệm vụ được gọi như sau:

- Nhiệm vụ: biểu thị từng hoạt động lao động riêng biệt với tính mục đích cụ thể mà mỗi người lao động phải thực hiện, ví dụ: nhập thông tin từ hóa đơn bán đồ vào sổ kế toán.

- Vị trí (vị trí việc làm): biểu thị hoàn toàn những nhiệm vụ được thực hiện bởi cùng một người lao động, ví dụ: toàn bộ những nhiệm vụ được thực hiện bởi một nhân viên kế toán.

- Công việc: là toàn bộ những nhiệm vụ được thực hiện bởi một người lao động hoặc hầu như những nhiệm vụ kiểu như nhau được thực hiện bởi một số người lao động.

Xem thêm: Tiểu Sử Hồng Thanh - Tiểu Sử Diễn Viên Hài Hồng Thanh

Chẳng hạn, các nhiệm vụ giống nhau được thực hiện bởi các nhân viên kế toán bán đồ theo từng ca mình phụ trách.

- Nghề: là tập hợp các công việc tương tự về mặt nội dung và có liên quan lại với nhau ở mức độ nhất định với những đặc tính vốn có, lời xin người lao động có những gọi biết đồng bộ về chuyên môn nghiệp vụ, có những kĩ năng, kĩ xảo và gớm nghiệm cần thiết để thực hiện.

Ví dụ: các công việc kế toán, kiểm toán và thủ quĩ đều thuộc nghề tài chánh.

Ý nghĩa

Phân tích công việc có ý nghĩa quan liêu trọng bởi vì nhờ có phân tích công việc mà người quản lí xác định được các kì vọng của mình đối với người lao động và làm đến họ đọc được các kì vọng đó; và nhờ đó, người lao động cũng đọc được các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình vào công việc.

Đồng thời là điều kiện để có thể thực hiện được các hoạt động Quản trị nhân lực được đúng đắn và có hiệu quả thông qua việc giúp mang lại người quản lí có thể đưa ra được các quyết định nhân sự như tuyển dụng, đề bạt, thù lao... dựa trên các tiêu thức có liên quan đến công việc chứ không phải dựa trên những tiêu chuẩn mơ hồ và có tính chủ quan liêu.

Trong xu thế tầm thường của ngày ni là công tác quản lí nhân sự ngày càng phải tuân thủ các yêu cầu ngày càng cao của luật pháp về nhân quyền và quyền bình đẳng của người lao động, phân tích công việc ngày càng trở thành một bộ phận quan tiền trọng của quản trị nhân lực vào các tổ chức.

(Tài liệu tsi khảo: Phân tích các bước, Trung chổ chính giữa huấn luyện và đào tạo từ bỏ xa, ĐH Kinh tế Quốc dân)