Imperial Academy Là Gì

Ex: The Imperial Academy is considered the first university in Vietnam.

Bạn đang xem: Imperial academy là gì

Văn Miếu Quốc Tử Giám được xem là ngôi trường đại học trước tiên của nước ta.


*

Vnạp năng lượng Miếu /ˈtempəl əv ˈlɪtrətʃər/

Ex: The Temple of Literature was built at the time of Emperor Ly Tkhô nóng Tong.Quốc Tử Giám được xây dựng dưới thời vua Lý Thánh Tông.


*

Khuê Văn uống Các /khue van pəˈvɪliən/

Ex: The Khue Van Pavilion is regarded as the symbol of Hanoi capital.Khuê Vnạp năng lượng Các được xem là biểu tượng của TP Hà Nội Hà Thành.


*

Ca tòng Một Cột / wʌn ˈpɪlə(r) pə ˈɡəʊdə /

Ex: The One Pillar Pagodomain authority was built in the design of a lotus flower.Ca tòng Một Cột được xây dừng với xây dựng nhỏng một hoa lá sen.


*

bia tiến sĩ/ˈdɒktə(r)z stəʊn ˈtæbləts/

Ex: The Doctors’ stone tablets were recognised by UNESCO as a world documentary heritage in 2010.Những tnóng bia tiến sỹ được UNESCO thừa nhận là di sản tư liệu thế giới vào năm 2010.


*

Phố Cổ /əʊld ˈkwɔːtə(r)/

Ex: The Old Quarter is a great place khổng lồ walk around at night.Phố Cổ là địa điểm hoàn hảo và tuyệt vời nhất nhằm quốc bộ vào buổi đêm.


di sản nuốm giới /wɜːld ˈherɪtɪdʒ saɪt/

Ex: There are 8 UNESCO World Heritage sites in Vietphái nam.toàn quốc có 8 di tích được UNESCO công nhận là Di sản nhân loại.


bởi tiến sỹ, học vị tiến sĩ /ˈdɒktərət/

Ex: They all have sầu doctorates from good universities.Tất cả họ đều có bởi TS của các trường đại học nổi tiếng.


hoàng đế, vua /ˈempərə(r)/

Ex: The first university in Vietnam was built in 1076 under Emperor Ly Nhan Tong.Trường ĐH trước tiên của đất nước hình chữ S được kiến tạo vào năm 1076 bên dưới thời vua Lý Nhân Tông.


di tích lịch sử, hiện vật /ˈrelɪk/

Ex: Many precious relics were displayed in the Temple of Literature.Có các hiện nay vật dụng cực hiếm được phân phối trong Văn Miếu.


sự ghi thừa nhận, sự công nhận /,rekəg"niʃn/

Ex: She received recognition for her work.Cô ấy đã chiếm lĩnh sự ghi nhận mang đến hầu hết việc cô ấy đang làm.


đơn vị phân tích, học giả /ˈskɒlər/

Ex: Many kings và scholars worked lớn develop the university.Rất các những vị vua với những vị học trả sẽ phân tích nhằm cách tân và phát triển trường đại học.


địa điểm /saɪt/

Ex: This is one of the historic và cultural sites of Vietphái mạnh.Đây là một trong những trong số những địa điểm văn hóa truyền thống cùng lịch sử của cả nước.


tượng /ˈstætʃuː/

Ex: In 2003, the four statues (Ly Thanh Tong, Ly Nhan Tong, Le Thanh hao Tong, & Chu Van An) were built by Hanoi People’s Committee.Vào năm 2003, tư bức tượng của vua Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lê Thánh Tông cùng thầy Đường Chu Văn An được xây dựng do Ủy ban quần chúng. # thị trấn TP Hà Nội.


biểu tượng /ˈsɪmbl/

Ex: Mount Fuji is seen as the symbol of Japan.Núi Phú Sĩ được coi là hình tượng của Nhật Bản.


lăng, mộ /tuːm/

Ex: The construction of Tu Duc Tomb was completed in 1876.Công trình lăng Tự Đức được hoàn thành vào khoảng thời gian 1876.

Xem thêm: Bỏ Làm Tròn Số Trong Excel Mà Bạn Nên Biết, 7 Cách Làm Tròn Số Trong Excel Đơn Giản Nhất


Imperial Academy
(n phr.): Quốc Tử Giám /ɪmˈpɪəriəl əˈkædəmi/

Ex: The Imperial Academy is considered the first university in Vietnam giới.Văn Miếu Quốc Tử Giám được xem là ngôi trường đại học thứ nhất của toàn nước.


Temple of Literature(n.): Vnạp năng lượng Miếu /ˈtempəl əv ˈlɪtrətʃər/

Ex: The Temple of Literature was built at the time of Emperor Ly Tkhô nóng Tong.Văn Miếu được tạo ra bên dưới thời vua Lý Thánh Tông.


Khue Van Pavilion(n phr.): Khuê Văn Các /khue van pəˈvɪliən/

Ex: The Khue Van Pavilion is regarded as the symbol of Hanoi capital.Khuê Văn uống Các được xem như là biểu tượng của thủ đô hà nội Hà Nội.


One Pillar Pagoda(n phr.): Cvào hùa Một Cột / wʌn ˈpɪlə(r) pə ˈɡəʊdə /

Ex: The One Pillar Pagodomain authority was built in the kiến thiết of a lotus flower.Cvào hùa Một Cột được xây đắp cùng với thi công nhỏng một cành hoa sen.


Doctors" stone tablets(n phr.): bia tiến sĩ/ˈdɒktə(r)z stəʊn ˈtæbləts/

Ex: The Doctors’ stone tablets were recognised by UNESCO as a world documentary heritage in 2010.Những tấm bia tiến sỹ được UNESCO công nhận là di tích tư liệu trái đất vào khoảng thời gian 2010.


Old Quarter(n phr.): Phố Cổ /əʊld ˈkwɔːtə(r)/

Ex: The Old Quarter is a great place khổng lồ walk around at night.Phố Cổ là địa điểm tuyệt đối để quốc bộ vào buổi tối.


World Heritage Site(n phr.): di sản nuốm giới /wɜːld ˈherɪtɪdʒ saɪt/

Ex: There are 8 UNESCO World Heritage sites in Vietphái mạnh.toàn quốc tất cả 8 di tích lịch sử được UNESCO công nhận là Di sản nhân loại.


doctorate(n.): bằng tiến sĩ, học vị tiến sĩ /ˈdɒktərət/

Ex: They all have doctorates from good universities.Tất cả họ đều có bằng TS của những ngôi trường đại học khét tiếng.


Emperor(n.): hoàng đế, vua /ˈempərə(r)/

Ex: The first university in Vietnam giới was built in 1076 under Emperor Ly Nhan Tong.Trường đại học đầu tiên của VN được kiến thiết vào năm 1076 bên dưới thời vua Lý Nhân Tông.


relic(n.): di tích, hiện tại vật /ˈrelɪk/

Ex: Many precious relics were displayed in the Temple of Literature.Có nhiều hiện tại đồ vật quý hiếm được trưng bày vào Văn Miếu.


recognition(n.): sự ghi nhấn, sự công nhận /,rekəg"niʃn/

Giải thích: the act of accepting that something exists, is true or is officialEx: She received recognition for her work.Cô ấy đã có được sự ghi nhận mang đến gần như Việc cô ấy đã làm.


scholar(n.): bên phân tích, học giả /ˈskɒlər/

Ex: Many kings and scholars worked to develop the university.Rất những những vị vua và các vị học tập đưa vẫn nghiên cứu nhằm cải tiến và phát triển ngôi trường đại học.


site(n.): địa điểm /saɪt/

Giải thích: a place where a building, town, etc. was, is, or will be locatedEx: This is one of the historic & cultural sites of Vietnam.Đây là một trong trong những địa điểm văn hóa với lịch sử của cả nước.


statue(n.): tượng /ˈstætʃuː/

Ex: In 2003, the four statues (Ly Tkhô nóng Tong, Ly Nhan Tong, Le Thanh khô Tong, và Chu Van An) were built by Hanoi People’s Committee.Vào năm 2003, bốn bức tượng phật của vua Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lê Thánh Tông và thầy Chu Văn An được tạo vì chưng Ủy ban quần chúng. # thành phố thủ đô.


symbol(n.): biểu tượng /ˈsɪmbl/

Ex: Mount Fuji is seen as the symbol of Japan.Núi Phú Sĩ được xem như là biểu tượng của Japan.


tomb(n.): lăng, mộ /tuːm/

Ex: The construction of Tu Duc Tomb was completed in 1876.Công trình lăng Tự Đức được dứt vào khoảng thời gian 1876.