Hợp Âm Bb Guitar

Sau khi tham gia học kết thúc bài Cách tập hòa hợp âm Fa trưởng, có tương đối nhiều chúng ta yêu cầu chỉ dẫn về đúng theo âm Bb (Si giáng trưởng) vì nhận định rằng nó cũng cạnh tranh không hề kém