Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 44

Một nửa chu vi của khu vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bằng (5 over 6) chiều dài.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 bài 44

Hỏi diện tích khu vườn từng nào m2, từng nào hec-ta?


Đề bài

1. Nối (theo mẫu)

*
 

2. Viết số phù hợp vào vị trí chấm

a) 32,47 tấn = .......tạ = ......kg

b) 0,9T = ......tạ = .....kg

c) 780kilogam = ......tạ = .....tấn

d) 78kilogam =......tạ = .....tấn

3. Viết số thích hợp vào nơi chấm

a) 7,3m = ....dm 7,3mét vuông = .....dm2

34,34m = ....cm 34,34m2 = ......cm2

8,02km = .....m 8,02kmét vuông = .....m2

b) 0,7km2 = ....ha 0,7km2 = .......m2

0,25ha = .......mét vuông 7,71ha = ....m2

4. Một nửa chu vi của khu vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bằng (5 over 6) chiều lâu năm.

Xem thêm: Ngọc Bổ Trợ Jarvan Iv - Bang Bo Tro Javanbang Bo Tro Javan

Hỏi diện

tích vườn bao nhiêu m2, từng nào hec-ta?

Đáp án

1. Nối (theo mẫu)

*
 

2. Viết số phù hợp vào chỗ chấm

a) 32,47T = 324,7 tạ = 32470 kg

b) 0,9 tấn = 9 tạ = 90 yến = 900 kg

c) 780kilogam = 78 yến = 7,8tạ = 0,78 tấn

d) 78kilogam = 7,8 yến = 0,78 tạ = 0,078 tấn

3. Viết số phù hợp vào chỗ chấm

a) 7,3m = 73dm 7,3mét vuông = 730 dm2

34,34m = 3434 cm 34,34m2 = 343400 cm2

8,02km = 8020 m 8,02kmét vuông = 8020000 m2

b) 0,7km2 = 70 ha 0,7km2 = 7000 m2

0,25ha = 2500 mét vuông 7,71ha = 77100 m2

4. Một nửa chu vi của vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bởi (5 over 6) chiều nhiều năm. Hỏi

diện tích căn vườn từng nào m2, bao nhiêu hec-ta?

Tóm tắt:

*
 

Bài giải

Nửa chu vi hình chữ nhật là 0,55km = 550m = Chiều nhiều năm + Chiều rộng

Tổng số phần cân nhau là:

5 + 6 = 11 (phần)

(Vì chiều rộng lớn chỉ chiếm 5 phần nằm trong tổng 1một trong những phần. Tổng 11 phần là 550m 

Nên chiều rộng của hình chữ nhật là:

(550 imes 5 over 11 = 250(m))

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

550 – 250 = 300 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

250 x 300 = 75000 (m2) = 7,5 (ha)

Đáp số: 75000m2; 7,5ha

 

Cách 2: