Giải Tiếng Anh Lớp 9 Unit 1 Phần Write

Bài học Write Unit 1 lớp 9 - A visit from pen palgợi ý các em viết thư mang đến gia đình để kể về chuyến đi thăm bạn bè hoặc một người thân tại một khu vực khác hoặc ở một non sông khác.

Bạn đang xem: Giải tiếng anh lớp 9 unit 1 phần write


Tóm tắt bàiWrite Unit 1

Dàn ý Write Unit 1 Lớp 9

Gợi ý viết bài xích Write Unit 1

Bài tập minch họa

Những bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Write Unit 1


*

Imagine you are visiting your relatives or friends in another part of Viet Nam or in a different country. Write a letter khổng lồ your family. Follow the outline.(Hãy tưởng tượng rằng nhiều người đang đi thăm người thân trong gia đình xuất xắc bằng hữu tại 1 vùng không giống của toàn nước hoặc tại một non sông không giống. Sau đó bạn hãy viết một bức tlỗi gửi cho mái ấm gia đình theo dàn ý sau:)
Đoạn văn uống đầu tiên: - nói bao giờ chúng ta mang lại với các bạn sẽ gặp ai tại bến xe pháo buýt/ ga tàu/ sảnh bayĐoạn văn sản phẩm hai:Kể về:phần lớn gì chúng ta vẫn làmđịa dđứa bạn đã đến thămbạn bạn đã gặpđồ ăn chúng ta đã nếm thửphần đa lắp thêm chúng ta đang muaĐoạn vnạp năng lượng sản phẩm công nghệ ba:kể về cảm giác của người tiêu dùng (vui vẻ/ thất vọng...)nói về điều mà mình muốn nhất (con người/ địa danh/ vận động ...)cho biết thêm cơ hội như thế nào chúng ta trsống về nhà

26 Nguyen Tri Phuong, Da Nang

June 15, 2016

Dear Mom & Dad,

I arrived at Da Nang airport at 8 am on Tuesday. Nam và his sister met me at the airport, then they took me home by xe taxi.

I have sầu visited many places like the beaches, the Cmê mệt Museum, Marble Moutains, supermarkets, the water park, ect. I have sầu tried different foods: seafood, Da Nang speciality... I will visit Hoi An & My Son tomorrow.

I feel so happy và enjoy myself so much. The people here are so nice and friendly, the food are so delicious, & the sights are so beautiful.

I will leave sầu Da Nang at 2am on Sunday and I will arrive trang chính at 5 pm. Please piông xã me up at the airport.

Your son,Le Ngoc Minh


những bài tập minh họa


Dựa vào gợi nhắc hãy viết lại bức tlỗi trả chỉnh


Dear Dad và Mom,

I /arrive/ Da Lat/ late/ morning, / twelve o"cloông xã.

When I come, / the weather / fine / and/ the day / beautiful.

I /enjoy /the cool & fresh mild air /although/ it / nearly midday.

Uncle Tuan/ meet/ me/ the bus station/ and/ take/ me/ trang chủ / his motorcycle.

I / visit/ many beautiful places/Da Lat /such as /the Flower Garden, /the Chinese Pagoda/ and the Love Valley.

Yesterday /Uncle Tuan/ take/ me/ khổng lồ the Prenn & Dambri Falls.

The falls/ very beautiful & impressive.

I/ not see/ such beautiful & fascinating sights.

This morning,/ we/ go to lớn /visit/ the village of the tribe Lat.

They/ live/ small cottages.

Xem thêm: The Phrase ' Fly Off The Handle Definition And Meaning, Fly Off The Handle

They/ very friendly / & they / invite/ us / drink their traditional drink, "cồn" alcohol.

For meals,/ we /eat /a lot of local nice vegetables / and the tasty fruit of Da Lat, fresh strawberries.

The atmosphere/ here/ very lovely/ & peaceful.

I / feel / relaxed/ myself with the nature.

I / enjoy / myself/ very much.

I/ buy / some fruits/ và /some souvenirs.

I / also have/ some photos of places / I visit/ show you about my trip.

I/ plan/ go home/ next Thursday.

Uncle & Aunt Huy /ask/ me /give sầu you/ their regards.

Stop for now. See you on Thursday.

Your son,

Nguyen Chien Thang

Đáp án

Dear Dad and Mom,

I arrived in Da Lat late in the morning, about at twelve o"cloông chồng. When I came, the weather was fine và the day was beautiful. I enjoyed the cool và fresh mild air although it was nearly midday.

Uncle Tuan met me at the bus station và took me home on his motorcycle. I visited many beautiful places in Da Lat such as the Flower Garden, the Chinese Pagodomain authority & the Love Valley.

Yesterday Uncle Tuan took me khổng lồ the Prenn & Dambri Falls. The falls are very beautiful và impressive. I"ve sầu never seen such beautiful và fascinating sights.

This morning, we went lớn visit the village of the tribe Lat. They live sầu in small cottages. They were very friendly and they invited us to drink their traditional drink, "cồn" alcohol.

For meals, we eat a lot of local nice vegetables and the tasty fruit of Da Lat, fresh strawberries.

The atmosphere here is very lovely and peaceful. I feel relaxed myself with the nature. I"m enjoying myself very much. I bought some fruits & some souvenirs. I also had some photos of places I visited khổng lồ show you about my trip. I"m planning khổng lồ go home next Thursday. Uncle và Aunt Huy asked me lớn give sầu you their regards.