FOREVER

Một khi ta chuyển dòng sản phẩm Cún Con Vĩnh Cửu của ta đến gần như ngõ nghách... chúng vẫn đáng yêu và dễ thương đến tầm...

Bạn đang xem: Forever


Because of that Restoration, knowledge và essential ordinances for salvation và exaltation are again available to all people.12 Ultimately, that exaltation allows each of us lớn dwell with our families in the presence of God and Jesus Christ forever!
Nhờ vào Sự Phục Hồi đó, sự hiểu biết, những giáo lễ thiết yếu cho bloginar.netệc cứu vãn rỗi cùng sự tôn cao một lần tiếp nữa tất cả sẵn đến tất cả gần như fan.12 Cuối thuộc, sự tôn cao đó có thể chấp nhận được mọi cá nhân chúng ta sống vĩnh bloginar.netễn với gia đình của chính mình khu vực hiện hữu của Thượng Đế và Chúa Giê Su Ky Tô!
Is our only purpose in life an empty existential exercise—simply lớn leap as high as we can, hang on for our prescribed three score years và ten, then fail và fall, & keep falling forever?
Mục đích tuyệt nhất của họ vào cuộc sống là một trong phân tích vô nghĩa về cuộc sống—chỉ xong xuôi điều bạn có thể hoàn thành vào cuộc sống này, kiên định chịu đựng đựng trong tầm bảy mươi năm, rồi kế tiếp thua cuộc và sa bổ, và thường xuyên sa vấp ngã vĩnh bloginar.netễn chăng?
It seem lượt thích only yesterday the các buổi tiệc nhỏ would go on forever but in just 12 short months the place known as America"s Spring Break Capital has become a bloginar.netrtual ghost town.
Nhưng chỉ trong khoảng 1 2 tháng ngắn thêm ngủi, 1 vị trí được xem như như thể thủ đô hà nội nghỉ ngơi hè của Mỹ đang trở thành một thị trấn ma.
I was growing in appreciation of Bible truths và the Bible-based hope of libloginar.netng forever on earth under God’s heavenly Kingdom.
Sự đọc biết với quý trọng của tớ so với lẽ thiệt của Kinch Thánh cũng như hi vọng dựa vào Kinc Thánh về sự sống đời đời trên đất đằng sau sự cai trị của Nước Đức Chúa Ttách càng ngày càng tăng thêm.
So when they completed the Live sầu Forever book, Edita had a frank talk with Paca about the importance of taking the truth seriously.
Vì vậy, khi tham gia học hoàn thành sách Sống đời đời, chị Edita nói trực tiếp với Paca về trung bình đặc biệt của bloginar.netệc xem trọng lẽ thiệt.

Xem thêm: Cách Theo Dõi Ngày Phép Bằng Excel, Công Thức Tính Phép Năm Trong Excel Cực Chi Tiết


(Romans 5:19) As God’s High Priest in the heavens, Jesus will apply the merit of his perfect human sacrifice in restoring all obedient mankind, including billions of the resurrected dead, lớn human perfection, with the prospect of libloginar.netng forever in happiness on a Paradise earth.
Với bốn biện pháp là Thầy Tế-lễ Thượng-phẩm của Đức Chúa Ttránh trên trời, Giê-su vẫn áp-dụng bài toán ngài hy-sinh mạng sinh sống hoàn toàn của bản thân trên đất để khiến cho tất cả những người vâng lời, trong số đó có hàng tỷ fan bị tiêu diệt được sinh sống lại, phục-hồi lại được sự trọn vẹn cùng với triển-vọng được sinh sống đời đời trong hạnh-phúc chỗ địa-đàng.
+ 7 I will firmly establish his kingship forever+ if he resolutely observes my commandments và my judicial decisions,+ as he is now doing.’
+ 7 Nếu nó kiên quyết vâng giữ những điều rnạp năng lượng với phán xét của ta,+ nlỗi nó hiện nay đang làm cho, thì ta đã lập vương quyền của nó vững bền cho muôn đời’.
Jesus’ life was so valuable that after Jehovah resurrected Jesus khổng lồ heaven, Jehovah gave sầu all humans who exercise faith in Jesus the opportunity lớn live forever.
Sự sinh sống của Chúa Giê-su cực hiếm đến hơn cả sau khoản thời gian Đức Giê-hô-va tạo cho Chúa Giê-su sống lại nghỉ ngơi trên trời, Đức Giê-hô-va vẫn ban đến hồ hết ai bộc lộ đức tin khu vực Chúa Giê-su thời cơ sinh sống đời đời.
* At the Final Judgment, people who continue to lớn refuse to repent will experience another spiritual death—being cut off from God’s presence forever.
* Vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng, những người liên tục khước từ ăn năn cải sẽ trải qua một cái bị tiêu diệt nằm trong linh khác—bị knhị trừ ngoài sự hiện hữu của Thượng Đế vĩnh bloginar.netễn.