Fetish là gì

an activity or object that you are so interested in that you spkết thúc an unreasonable amount of time thinking about it or doing it:

Bạn đang xem: Fetish là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú bloginar.net.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một giải pháp lạc quan.


an object that is worshipped in some societies because it is believed to have a spirit or special magical powers
an activity or object that someone is interested in lớn an extreme degree và that the person gives an unreasonable amount of time or thought to:
uygun olmayan şeylere duyulan aşırı cinsel istek, tapınırcasımãng cầu sevilen/hürmet edilen şey, fetiş…
*

*

*

Xem thêm: Passport Control Là Gì, Nghĩa Của Từ Passport Control, Passport Control Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp con chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập bloginar.net English bloginar.net University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ và Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message