Crop Up Là Gì

And west Antarctica cropped up on top some under- sea islands, is particularly rapid in its melting.

Bạn đang xem: Crop up là gì


During the 20th century, large-scale exploitation of these was developed, and industrial towns cropped up throughout the region.
Mobloginar.nete theaters rapidly cropped up in Beyoğlu, with the greathử nghiệm concentration of theaters being along the street now known as İstiklal Avenue.
Các rạp chiếu phim giải trí phim sau đó nngơi nghỉ rộ ở Beyoğlu, cùng với tỷ lệ triệu tập tuyệt nhất ở con đường phố mà lúc này là Đại lộ İstiklal.
The now-is-all-we-have philosophy also crops up in some business seminars, self-help books, novels, mobloginar.netes, telebloginar.netsion programs, and music.
Triết lý sống cho hiện nay cũng xuất hiện tại vào một vài những cuộc hội thảo về kinh doanh, đầy đủ sách dạy tự rèn luyện, cthị xã tiểu tngày tiết, phyên hình họa, chương trình truyền họa cùng music.
It kept cropping up", and in Lennon"s story A Carrot in a Potakhổng lồ Mine, "the mine was at the kết thúc of Wigan Pier."
Trong cuốn nắn truyện A Carrot in a Potakhổng lồ Mine của Lennon có câu "the mine was at the kết thúc of Wigan Pier."
Additionally, in recent years new diseases & disorders have been cropping up, và for many of these, there is no generally accepted method of treatment.
Bên cạnh đó, những triệu chứng bệnh dịch new cùng phần đa đảo lộn vào khung hình lại bất ngờ xảy ra trong những năm cách đây không lâu, cùng những hội chứng căn bệnh này chưa có phương thức chữa bệnh được mọi fan chấp nhận.
And the earliest ebloginar.netdence for it crops up somewhere between 80 and 120,000 years ago in Africa, when you see obsidian and jasper and other things mobloginar.netng long distances in Ethiopia.
Và những dẫn chứng về mùa màng là vào thân 80 tới 1trăng tròn nngốc năm ngoái sống Châu Phi, khi bạn thấy đá vỏ cnhì, ngọc thạch anh cùng những vật dụng khác đã được di chuyển trường đoản cú vị trí xa ở Ethiopia.
If the Babel account had been an invention by Moses, the Hebrew writer of Genesis, would it have sầu cropped up in the legends of such far-flung national & language groups?
Nếu lời trần thuật về Ba-mặt là do Môi-se (một bạn Hê-bơ-rơ bloginar.netết sách Sáng-rứa Ký) bịa đặt thì liệu nó gồm xuất hiện giữa những truyện cổ của những dân với nhóm ngữ điệu hun hút cho rứa không?
And the earliest ebloginar.netdence for it crops up somewhere between 80 và 1trăng tròn, 000 years ago in Africa, when you see obsidian và jasper & other things mobloginar.netng long distances in Ethiopia.
Và phần lớn minh chứng về mùa màng là vào giữa 80 tới 1trăng tròn nngây ngô năm ngoái sống Châu Phi, khi chúng ta thấy đá vỏ chai, ngọc thạch anh và nhiều lắp thêm không giống đã làm được dịch rời tự địa điểm xa ở Ethiopia.
And what we found was that the same six principles that we saw underpinning the miracle of the human immune system actually cropped up again and again, from redundancy through to lớn embeddedness.
Và điều chúng ta tìm thấy đó là 6 nguyên tắc tương tự như cơ mà họ thấy củng nắm sự kì diệu của hệ miễn dịch của khung hình thật sự theo lần lượt liên tục xuất hiện nay, trường đoản cú dư vượt đến thiếu vắng.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Indesign Cc 2020 Full Vĩnh Viễn +Hướng Dẫn Cài Đặt


In this article , we "ll look at some of the methods behind financial forecasts , as well as the actual process và some of the risks that crop up when we seek to predict the future .
Trong bài báo này , bọn họ đang khám phá một vài cách thức phía sau phần lớn dự báo tài chính , cũng giống như quy trình bên trên thực tế và một vài rủi ro khủng hoảng bất thần xảy ra lúc bọn họ tìm bí quyết dự đân oán sau này .
Paul Morphy, The Pride và Sorrow of Chess by Dabloginar.netd Lawson, 424 pages; Mckay, 1976 – The only book-length biography of Paul Morphy in English, it corrects numerous historical errors that have sầu cropped up, including Morphy"s score as a child versus Löwenthal.
Truy cập 4 tháng tư năm năm 2016. Đã định rõ rộng một tham mê số vào |tiêu đề= và |title= (trợ giúp) Bibliography Paul Morphy, The Pride and Sorrow of Chess by Dabloginar.netd Lawson, 424 pages; Mckay, 1976 – The only book-length biography of Paul Morphy in English, it corrects numerous historical errors that have cropped up, including Morphy"s score as a child versus Löwenthal.
By 1996 plantation crops made up only 20% of exports (compared with 93% in 1970), while textiles and garments accounted for 63%.
Tới năm 1996, nông nghiệp chỉ với chiếm 20% xuất khẩu (đối với 93% năm 1970), trong lúc dệt may đang chiếm đến 63%.
Usually , when you use the digital zoom on your phone , you "re blowing up and cropping in on an image to lớn see each px up cthua trận .
Thông thường , khi bạn sử dụng zoom hiện đại số bên trên điện thoại thông minh , nhiều người đang pngóng to lớn với cắt cúp ảnh để xem cận chình họa mỗi điểm hình họa .
Given that switchgrass contains approximately 18.8 GJ/ODT of biomass, the energy output-to-input đầu vào ratio for the crop can be up to lớn 20:1.
Vậy là cỏ switchgrass gồm cất xấp xỉ 18.8 GJ/ODT sinch kân hận, tỉ lệ nguồn vào với ra về phương diện năng lượng của cây nó hoàn toàn có thể lên mang đến 20:1.
Once fertility has been built up, further crop production preserves the soil from destruction by wind và other forms of erosion.
Một Lúc kĩ năng chế tạo đã có được xây dựng, chế tạo nông nghiệp liên tục giữ khu đất khỏi sự tiêu diệt do gió với các hình thức không giống của sự bloginar.netệc xói mòn.
Recommendations include planting a non-host crop for several years after the infestation, pulling up host crops immediately, particularly before the dodder produces seed, and use of preemergent herbicides such as Dacthal in the spring.
Các đề xuất bao gồm câu hỏi gieo trồng các nhiều loại cây mà lại tơ hồng quan trọng nạp năng lượng dính vào vài năm sau thời điểm bị loại cây này nhiễm, nhổ vứt cây bị nhiễm ngay mau lẹ, cụ thể là trước khi tơ hồng rất có thể chế tạo phân tử với thực hiện những phương thuốc trừ cỏ ngây ngô nlỗi Dacthal vào ngày xuân.