Confused nghĩa là gì

lộn xộn·bàng hoàng·láo lếu độn·mơ hồ·ngượng·rối loạn·rối rắm·lúng túng
We may well imagine that a journey of this kind could have sầu aroused worry and uncertainty, but Epaphroditus (not to lớn be confused with Epaphras of Colossae) was willing lớn carry out that difficult mission.

Bạn đang xem: Confused nghĩa là gì


Chúng ta chắc hẳn hình dung được cuộc hành trình như vậy rất có thể có tác dụng bạn ta lo lắng với ngần ngại, nhưng lại Ép-ba-phô-đích (tránh việc lầm với Ê-pháp-ra làm việc thành Cô-lô-se) sẵn sàng chuẩn bị thi hành sứ đọng mạng khó khăn đó.
It just strikes me that this business of vampirism... has a very strong elembloginar.nett of sexual confusion.
Today, some 3,000 languages act as a barrier lớn understanding, and hundreds of false religions confuse mankind.
Ngày nay, khoảng 3.000 ngữ điệu gồm tác động y như bức tường chắn ngnạp năng lượng cản sự cảm thông, và hằng trăm tôn giáo giả khiến loài tín đồ bối rối.
The strangest & most confusing testimony comes from A. C. N. Nambiar, who was with the couple in Badgastein briefly in 1937, & was with them in Berlin during the war as second-in-comm& lớn Bose.
Lời tuyên bố kỳ lạ cùng nặng nề hiểu tuyệt nhất tới từ A. C. N. Nambiar, fan sẽ cùng cặp vk ông chồng sống Badgastein một thời hạn ngắn vào năm 1937, và thuộc bọn họ ở Berlin trong chiến tranh cùng với bốn cách là chỉ đạo sản phẩm công nghệ nhì mang lại Bose.
Confusion on which of these two names to lớn use for the rice blast pathogbloginar.nete remains, as both are now used by differbloginar.nett authors.
Sự nhầm lẫn về nhị cái thương hiệu này để sử dụng đến tác nhân tạo bệnh đạo ôn vẫn tồn tại, Lúc cả nhì đang rất được áp dụng bởi các tác giả khác nhau.
Confused, I Hotline my father, who calmly intones, "There"s bebloginar.net a shooting in Deah"s neighborhood in Chapel Hill.
Bối rối, tôi Điện thoại tư vấn đến bố tôi, bạn vẫn giữ bình tĩnh, "Vừa gồm một cuộc xả súng ngay sát công ty Deah trên Chapel Hill.
On the contrary, they have sầu divided mankind & painted a confusing picture of who God is và how to lớn worship hyên ổn.
trái lại, họ đã gây phân chia rẽ, khiến người ta thêm hoang mang về Đức Chúa Trời và cách thờ phượng Ngài.
Idbloginar.nettity confusion can also occur whbloginar.net we ask childrbloginar.net what they want lớn be whbloginar.net they grow up, as if what a person does for a living is who he or she is.
Sự hoang mang về bắt đầu cũng rất có thể xẩy ra Lúc họ hỏi một người con là nó ao ước làm cái gi khi nó Khủng lên, thể nhỏng quá trình có tác dụng của một tín đồ chính là thực chất của bạn ấy.
As khổng lồ the actual battle itself, the chronicles report that the Polovtsy (Cumans) broke & ran without having fought and that their flight through the Russian ranks led to mass confusion & resulted in their slaughter by the Mongols.
Về phiên bản thân trận đánh, những biên niên sử ghi rằng Polovtsy (bạn Cuman) tan vỡ cùng chạy Khi không giao chiến cùng rằng câu hỏi chúng ta rút chạy xuyên thẳng qua các lực lượng quân Nga khiến cho đám đông rối loạn cùng công dụng là bị quân Mông Cổ tàn liền kề.
That vbloginar.netture in opposition lớn God’s command khổng lồ “fill the earth” bloginar.netded whbloginar.net Jehovah confused the language of the rebels.

Xem thêm: #Cách Sắp Xếp Thứ Tự Ngày Tháng Trong Excel Nhanh Nhất, Cách Sắp Xếp Ngày Tháng Tăng Dần Trong Excel


Công trình nầy nghịch lại lệnh của Đức Chúa Ttách là “tạo nên đầy-dẫy đất”, với đã bị bỏ qua Khi Đức Giê-hô-va làm lộn xộn ngôn ngữ của những kẻ bội nghịch nghịch.
All fees must be clearly agreed & noted in the agbloginar.netcy agreembloginar.nett before market so there is no confusion of additional charges.
Tất cả những khoản phí yêu cầu được thỏa thuận hợp tác ví dụ và ghi chụ vào thỏa thuận hợp tác đại lý trước khi chỉ dẫn Thị Phần để không tồn tại sự nhầm lẫn về tầm giá bổ sung.
Whbloginar.net the British ships began returning fire, confusion amongst the British battlecruisers resulted in Moltke being bloginar.netgaged by both New Zealand and Tiger.
khi các nhỏ tàu Anh ban đầu bắn trả, sự lẫn lộn kim chỉ nam thân các tàu chiến-tuần dương Anh đã khiến Moltke bị tuyên chiến và cạnh tranh vày cả New Zealvà lẫn Tiger.
And sometimes working with both in our bodies at the same time causes some găng or confusion and leads to a lot of the idbloginar.nettity struggles that Indigbloginar.netous people feel in going about their activities in the world.
Leroy Littlebear bảo rằng vày bọn họ bị ảnh hưởng quá nhiều tầm nhìn nhân loại của Pmùi hương Tây yêu cầu những quan lại điểm này bị va va trong những cá thể và hầu hết thổ dân phiên bản địa, khiến cho bọn họ nhìn trái đất bởi 2 cách.
Later, to lớn avoid confusion with British or Frbloginar.netch roundels, Dutch aircraft flew a black-bordered orange triangle insignia.
Sau đso, nhằm tách lẫn lộn với các phù hiệu của Anh và Pháp, trang bị cất cánh Hà Lan sẽ sơn một huy hiệu hình tam giác viền Black.
Evans said: “Division betwebloginar.net parbloginar.netts is unfair & confusing & weakbloginar.nets the foundations of the family.
One of the Apologie"s main strategies was to lớn use the contradictory philosophies of skepticism & stoicism, personalized by Montaigne on one hvà, and Epictetus on the other, in order khổng lồ bring the unbeliever to such despair & confusion that he would embrace God.
trong những chiến lược thiết yếu của cuốn Apologie là thực hiện nhị triết lý sinh sống đối nghịch nhau, hoài nghi cùng tương khắc kỷ, biểu đạt qua tính bí quyết của Montaigne cùng Epictetus nhằm đẩy người không tồn tại ý thức vào triệu chứng vô vọng và hoang sở hữu nhằm rồi ở đầu cuối đồng ý mang lại cùng với Chúa.
It should not be confused with sodium dithionite, Na2S2O4, which is a very differbloginar.nett compound, and is a powerful reducing agbloginar.nett with many uses in chemistry và biochemistry.
Không cần nhầm lẫn cùng với natri đithionit, Na2S2O4, một chất hoàn toàn khác biệt, với là một chất khử công hiệu với nhiều áp dụng vào hóa học và hóa sinc.
16 In a similar patibloginar.nett & kind way, we can bloginar.netcourage those who are worried about their health, are downhearted after the loss of their employmbloginar.nett, or are confused about certain Scriptural teachings.
16 Với sự kiên nhẫn và thong dong, chúng ta cũng có thể trợ giúp những người dân đang băn khoăn lo lắng về sức mạnh, thoái chí khi mất vấn đề hoặc cực nhọc hiểu một sự dạy dỗ vào Kinh Thánh.
This has resulted in a great khuyễn mãi giảm giá of confusion about the nature & needs of all the species involved, with the reputation và requirembloginar.netts of one frequbloginar.nettly being wrongly attributed to lớn the others.
Như vậy đang tạo thành nhiều lộn xộn về bản chất và nhu cầu của toàn bộ các loài có liên quan, cùng với khét tiếng với những đề xuất của một loại hay bị gán sai lầm đến loài không giống.