Cơ sở dữ liệu trong excel

Database: tác động vùng cơ sở tài liệu.

Bạn đang xem: Cơ sở dữ liệu trong excel

Field: cột phải tính vào vùng cơ sở dữ liệu, rất có thể áp dụng thương hiệu cột hoặc số sản phẩm từ bỏ cột vào database.Criteria: hệ trọng vùng tiêu chuẩn.

Cho bảng kết quả học tập của sinch viên như sau:

*

Trung tâm dữ liệu minch họa cho các hàm cửa hàng dữ liệu

Hàm DAVERAGE

Cú pháp: DAVERAGE(database, field, criteria)Chức năng: Tính trung bình cộng các quý hiếm số trong cột (field) của đại lý tài liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định.Ví dụ: Tính vừa phải cộng của những sinh viên gồm công dụng >=5.Lập vùng tiêu chuẩn:

*

Lập công thức: = DAVERAGE(A1:H17, H1, A19:A20) hiệu quả là 7.3.

Hàm DCOUNT

Cú pháp: DCOUNT(database, field, criteria)Chức năng: Đếm những ô đựng cực hiếm số trong cột (field) của của đại lý dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định.Ví dụ: Cho biết số sinc viên nàng tất cả kết quả đạt (>=5).Lập vùng tiêu chuẩn:

*

Lập công thức: =DCOUNT(A1:H17, H1, A23:B24) -> tác dụng là 3.

Xem thêm: Nano Là Gì? Công Nghệ Nano Và Những Ứng Dụng Trong Thực Tiễn

Hàm DCOUNTA

Ví dụ: =DCOUNTA(A1:H17, H1, A23:B24) -> kết quả là 0.Chức năng: Đếm các ô ko trống rỗng vào cột (field) của cửa hàng dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định.Cú pháp: DCOUNTA(database, field, criteria)

 Hàm DGET

Cú pháp: DGET(database, field, criteria)Cú pháp: Trích ra một quý giá vào cột (field) của cơ sở tài liệu thỏa mãn tiêu chuẩn hướng đẫn.Ví dụ: Cho biết thương hiệu sinch viên thiếu phụ có tác dụng >=8Lập vùng tiêu chuẩn:

*

Lập công thức: =DGET(A1:H17, C1, A28:B29) -> kết quả là “Thùy”.

Hàm DMAX

Cú pháp: DMAX(database, field, criteria)Chức năng: Trả về quý hiếm số lớn số 1 vào cột (field) của các đại lý tài liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉnh hướng dẫn và chỉ định.Ví dụ: Cho biết điểm hiệu quả cao nhất của sinh viên “Nam” học tập ngành “Truyền thông cùng mạng đồ vật tính”.Lập vùng tiêu chuẩn:

*

Lập công thức: =DMAX(A1:H17,H1, A33:B34) -> tác dụng là 7.9.

Hàm DMIN

Cú pháp: DMIN(database, field, criteria)Chức năng: Trả về trị số nhỏ dại độc nhất trong cột (field) của đại lý dữ liệu thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn chỉ định và hướng dẫn.Ví dụ: Cho biết điểm công dụng rẻ duy nhất của sinc viên phái nữ học tập ngành Kế tân oán – Kiểm toánLập vùng tiêu chuẩn:

*

Lập công thức: =DMIN(A1:H17, H1, A37:B38) hiệu quả là 3.8.

Hàm DPRODUCT

Cú pháp: DPRODUCT(database, field, criteria)Chức năng: Trả về tích những quý giá số vào cột (field) của cửa hàng tài liệu thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn chỉnh hướng đẫn.Ví dụ: Cho vùng dữ liệu

*

Yêu cầu: tính tích những cực hiếm Thực hiện:Lập vùng tiêu chuẩn:

*

Lập công thức: =DPRODUCT(A1:B6, B1, A9:B10) hiệu quả là 162,000,000.

Hàm DSUM

Cú pháp: DSUM (database, field, criteria)Chức năng: Trả về tổng những quý hiếm số trong cột (field) của cửa hàng dữ liệu thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn chỉnh hướng đẫn.Ví dụ: Cho bảng lợi nhuận từng mặt hàng đang cung cấp trong quý 1.

*

Yêu cầu: Cho biết doanh thu bán tốt trong tháng 2 của mặt hàng lắp thêm lạnh cùng lắp thêm giặt của hãng LG.Thực hiện:Lập vùng tiêu chuẩn:

*