Capital asset pricing model là gì

Mô hình định giá gia sản vốn (CAPM) là gì?

Mô hình định giá tài sản vốn (Capital asset pricing model – CAPM) là mô hình mô tả mối quan liêu hệ giữa rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. Trong mô hình này, lợi nhuận kỳ vọng của một chứng khoán bằng lợi nhuận không rủi ro (risk-free) cộng với một khoản bù đắp rủi ro dựa trên cơ sở rủi ro toàn hệ thống của chứng khoán đó. Còn rủi ro không toàn hệ thống không được xem xét trong mô hình này bởi nhà đầu tư có thể xây dựng danh mục đầu tư đa dạng hoá để loại bỏ loại rủi ro này.

Bạn đang xem: Capital asset pricing model là gì

Mô hình CAPM vày William Sharpe phát triển từ những năm 1960 và đã có được nhiều ứng dụng từ đó đến ni. Mặc dù còn có một số mô hình khác nỗ lực giải thích động thái thị trường nhưng mô hình CAPM là mô hình đơn giản về mặt khái niệm và có khả năng ứng dụng sát thực với thực tiễn. Cũng như bất kỳ mô hình nào khác, mô hình này cũng chỉ cần một sự đơn giản hoá hiện thực bằng những giả định cần thiết, nhưng nó vẫn cho phép chúng ta rút ra những ứng dụng hữu ích.

Xem thêm: Cách Di Chuyển Cột Trong Excel, Cách Di Chuyển Hàng, Di Chuyển Cột Trong Excel

Một số trả định

Mô hình luôn xuất phát bằng những giả định cần thiết. Những giả định có tác dụng làm đơn giản hoá nhưng vẫn đảm bảo không núm đổi tính chất của vấn đề. Trong mô hình CAPM, chúng ta lưu ý có những giả định sau:

Thị trường vốn là hiệu quả ở chỗ nhà đầu tư được cung cấp thông tin đầy đủ, bỏ ra phí giao dịch không đáng kể, không có những hạn chế đầu tư, và không có nhà đầu tư nào đủ lớn để ảnh hưởng đến giá cả của một loại chứng khoán nào đó. Nói khác đi, giả định thị trường vốn là thị trường hiệu quả và hoàn hảo.Nhà đầu tư kỳ vọng nắm giữ chứng khoán trong thời kỳ 1 năm và có hai cơ hội đầu tư: đầu tư vào chứng khoán không rủi ro và đầu tư vào danh mục cổ phiếu thường trên thị trường.
*
*
*

CẢNH BÁO: Đầu tứ vào các sản phẩm tài thiết yếu tàng ẩn không ít rủi ro nhưng hoàn toàn có thể không cân xứng cùng với một vài công ty đầu tư. Do đó hãy quan tâm đến chi tiết với quản lý phiên bản thân trước khi đưa ra ngẫu nhiên đưa ra quyết định nào cấu thành từ mọi câu chữ tìm hiểu thêm trên website này. Đồng thời bạn cũng có thể THAM GIA NHÓM THẢO LUẬN của công ty chúng tôi nhằm bàn thảo thêm về đa số gì ai đang quan tâm.
*
*