CÁCH NHẬP DỮ LIỆU NHANH TRONG EXCEL

Lúc bước đầu học tập Excel, thì chúng ta nên tìm hiểu về kiểu cách nhập tài liệu. Cách nhập dữ liệu trong Excel tương đối khác với trình biên soạn thảo văn uống bạn dạng word. Đối với word thì chúng ta nhập dữ liệu tự trên xuống dưới, còn đối với Excel thì bí quyết nhập như thế nào?

Trong bài viết này, bản thân đang khuyên bảo cho chính mình, cách nhập cùng sửa đổi dữ liệu trong Excel làm sao cho công dụng cùng tiết kiệm thời hạn độc nhất.


Giả sử nlỗi bản thân gồm bảng tài liệu sau đây:

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Kết luận

do đó là vào bài viết này, mình đã giải đáp cho chính mình biện pháp nhập tài liệu vào Excel. thuở đầu hoàn toàn có thể các bạn chưa quen thuộc cùng với giải pháp nhập dữ liệu này, mặc dù Lúc tiến hành 1 thời gian mình tin các bạn sẽ tiến hành nhập tài liệu nhanh rộng.