Cách gửi file excel qua gmail

Nhỏng chúng ta sẽ biết, Lúc bọn họ biên soạn Thư điện tử thì Việc copy tài liệu nơi đâu kia vào Thư điện tử đang gần như được format lại trước khi gửi cùng nhận là HTML.

Cho cho nên việc Copy với Paste bảng tính Excel khi gửi Email sẽ làm mất đi toàn bộ các định hình về mặt hàng với cột. Trong ngôi trường vừa lòng kia, bản thân biết đa số các bạn tại chỗ này thường xuyên gửi bảng tính bên dưới dạng file kèm theo đến thực sự đúng không nào