Cá Thu Tiếng Anh

But you can see about an 18-percent decline in the amount of fish we"ve sầu gotten in our world catch since 1980.

Bạn đang xem: Cá thu tiếng anh


Cá hồi , cá thu , trích , cá hồi vùng Ngũ đại hồ , cá mòi , cá cơm , cùng cá ngừ là rất nhiều sàng lọc hàng đầu .
Gần đây chúng ta được biết quá trình tấn công cá thu hoạch những công dụng xuất sắc đẹp nhất gắng làm sao tại các nước trực thuộc Đông Âu.
Bốn loại cá thu cùng rất cha loại cá thu trong chi Rastrelliger bao gồm các bộ Scombrini được điện thoại tư vấn thông thường là "cá thu thực sự".
The three species of Rastrelliger together with the four species of Scomber comprise the tribe Scombrini, known as the "true mackerels".
Các loại cá - độc nhất vô nhị là cá phệ ví dụ như cá hồi , cá ngừ , cá thu , với mòi - các là mối cung cấp cung ứng Vi-Ta-Min D dồi dào .
Fish - especially fatty fish lượt thích saltháng , tumãng cầu , mackerel , and sardines - are a good source of vitamin D.

Xem thêm: Tải Idm Crack Miễn Phí Không Cần Crack, Idm Full Crack


nhám thu nạp năng lượng rất nhiều con cá đại dương phóng nkhô giòn, nlỗi cá ngừ chẳng hạn; trong số những quãng pngóng ngắn thêm, gia tốc của nhám thu hoàn toàn có thể đạt tới mức 100 kilômét giờ!
The mako, which feeds on fast pelagic fish, such as tuna, can speed through the water at 60 miles per hour <100 kph> for short bursts!
nhám thu, nhám hồi với cá lớn white thuộc họ Lamnidae, tất cả hệ tuần trả khác hẳn hệ tuần trả của tương đối nhiều cá phệ không giống.
The circulatory system of the Lamnidae family of sharks, which includes the mako, the porbeagle, & the White, is dramatically different from that of most other sharks.
(Ngày 7 mon 7 năm 2006 thuế thu nhập nhân thậm chí còn sút nữa xuống tới mức 5% mang đến thu nhập nhân bên dưới hình thức những CP cùng 10% đến thu nhập nhân khác.)
On 7 July 2006, the personal income tax was reduced even further to lớn a flat rate of 5% for personal income in the form of dividends & 10% for other personal income.
giữa những điều cơ mà công ty chúng tôi đã làm là bước đầu phong phú và đa dạng hoá những loài mà Shop chúng tôi giao hàng -- bé bọ bạc bé dại, cá cơm trắng, cá thu, mồi vô cùng thịnh hành.
One of the other things we did was begin to lớn diversify the species that we served -- small silverfish, anchovies, mackerel, sardines were uncomtháng.
Đạo diễn vị John Musker và Ron Clements, những người đang thuộc đạo diễn phlặng The Great Mouse Detective sầu, Nàng tiên cá thu về 84 triệu USD phòng vé ngơi nghỉ Bắc Mỹ, một kỷ lục của hãng sản xuất.
Directed by John Musker and Ron Clements, who"d been co-directors on The Great Mouse Detective sầu, The Little Mermaid earned $84 million at the North American box office, a record for the studio.