BOARD GAME LÀ GÌ

any of many games, for example chess, in which small pieces are moved around on a board with a pattern on it

Bạn đang xem: Board game là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bloginar.net.Học các từ bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tin.


The games mix thẻ game, board game, và miniature wargaming mechanics khổng lồ simulate air combat in the 20th century.
As in the board game, there are railroads và utilities blocks that players can become landlord of và receive income from.
The additional circuits are purely expansion sets; you need a main board game (any edition) to lớn use them.
Players complete quests by traveling through the towers in a fashion similar to lớn moving around a board game.
Các cách nhìn của những ví dụ ko trình bày quan điểm của các chỉnh sửa viên bloginar.net bloginar.net hoặc của bloginar.net University Press giỏi của các đơn vị cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm: Winrar Download Winrar Để Nén Và Giải Nén Dữ Liệu, Tải Phần Mềm Đọc File Rar Miễn Phí (32Bit

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập bloginar.net English bloginar.net University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語