Bộ sách lớp 9 đầy đủ bao nhiều tiền

Sở sách giáo khoa lớp 9

1Tân oán 9 tập 1Bản8.000
2Toán 9 tập 2Bản8.000
3Vật lí 9Bản12.000
4Hóa học tập 9Bản14.000
5Sinch học 9Bản17.000
6Ngữ vnạp năng lượng 9 tập 1Bản14.000
7Ngữ vnạp năng lượng 9 tập 2Bản12.000
8Lịch Sử 9Bản14.000
9Địa lí 9Bản13.000
10Giáo dục công dân 9Bản4.000
11Âm nhạc mĩ thuật 9Bản11.000
12Công nghệ 9 (Lắp đặt mặng điện vào nhà)Bản5.000
13bài tập Tân oán 9 tập 1Bản18.100
14những bài tập Toán thù 9 tập 2Bản17.600
15bài tập Vật lí 9Bản10.700
16những bài tập Hóa học 9Bản13.000
17Những bài tập Ngữ văn 9 tập 1Bản11.300
18Bài tập Ngữ văn uống 9 tập 2Bản10.200
19
Những bài tập Sinch học 9Bản11.60020Những bài tập Lịch Sử 9Bản12.40021những bài tập Địa lí 9Bản10.50022bài tập Âm nhạc 9Bản5.10023
những bài tập Mĩ thuật 9Bản5.20024những bài tập Giáo dục đào tạo công dân 9Bản7.60025Tin học tập giành cho trung học cơ sở - Quyển 4Bản28.00026những bài tập Tin học dành riêng cho THCS - Quyển 4Bản21.00027Tập phiên bản đồ gia dụng địa 9 (4 màu)Bản29.00028Tập phiên bản trang bị tranh ảnh lịch sử hào hùng 9 (4 màu)Bản29.00029Học thẩm mỹ 9 theo triết lý PTNLBản22.00030Tiếng Anh 9 tập 1 - SHS(Kèm đĩa CD cùng thẻ)Bản47.00031Tiếng Anh 9 tập 2 - SHS(Kèm đĩa CD và thẻ)Bản52.00032Tiếng Anh 9 tập 1 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản37.00033Tiếng Anh 9 tập 2 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản37.00034các bài tập luyện tình huống cải tiến và phát triển năng lực Giáo dục công dân 9Bản25.000TỔNG CỘNG592.300


Mời chúng ta viết nhận xét cho sản phẩmSở Sách Giáo Khoa Lớp 9 ( Năm học tập 2021 -2022) Đánh giá bán của công ty về thành phầm này: