Bắt buộc tiếng anh

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vbloginar.net.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân hậu Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) buộc phải
*
verb
*
To compel tình vắt đề xuất họ phỉa ráng khí giới nhằm từ bỏ vệ the situation compelled us to take up arms in self-defence; under the force of circumstance, we had khổng lồ take up arms in self-defence mọi ĐK đề xuất sine qua non conditions, compelling conditions tôi sẽ phải ngơi nghỉ lại I was compelled to stay; it was compulsory for me to stay to compel; khổng lồ force; to oblige Tình cố kỉnh nên chúng ta buộc phải rứa vũ trang nhằm tự vệ The situation compelled us lớn take up arms in self-defence; Under the force of circumstances, we had khổng lồ take up arms in self-defence; Circumstances forced us khổng lồ take up arms in self-defence Tôi sẽ phải ở lại I was compelled to stay; it was compulsory for me khổng lồ stay compulsory; mandatory; obligatory Tiếng Anh bao gồm nên là một môn cần không? - Không, đó là 1 trong những môn nhiệm ý Is English a compulsory subject? - No, it is an optional subject Tsi mê dự các buổi tiệc sinc nhật chưa phải là vấn đề yêu cầu Attendance at birthday parties is not mandatory Điều bắt buộc là cần tỏ lòng kính trọng thầy cô của chính mình It is obligatory to show respect for one"s teachers

*