BẢNG BỔ TRỢ TOP

Cách build bảng ngọc hỗ trợ Top Tank, giáp tmùi hương mạnh mẽ nhất giành cho các tướng mạo chuyên dụng đi mặt đường trên đang được tương đối nhiều fan đùa LOL quyên tâm trong dịp 11 này. Một số bảng ngọc tái tổng hợp chuẩn chỉnh nhất khi đi Top, được chia sẻ nhằm mục đích đem đến mang đến đồng đội bạn đều gạn lọc tốt nhất khi đi Top.

Với các tướng đi mặt đường trên chuyên được sự dụng, sẽ có 2 đội ngọc bổ trợ Top tank gần cạnh tốt gần kề thương phụ thuộc vào tướng mạo cạnh tranh.


Aatrox

Bảng ngọc hỗ trợ con đường trên Aatrox mùa 11

*

Ngọc tái tổ hợp Top mạnh mẽ nhất mang đến Aatrox

*

Akali

Bảng ngọc bổ trợ đi Top đến Akali chuẩn nhất

*

Ngọc tái tổng hợp con đường trên mang đến Akali

*

Camille

Bảng ngọc hỗ trợ đi Top mạnh khỏe mang đến Camille

*

Ngọc tái tổng hợp con đường bên trên đến Camille

*

Một số bảng ngọc Tank sát to gan nhất

Cassiopeia

Bảng ngọc hỗ trợ đi Top cho Cassiopeia

*

Ngọc tái tổng hợp Cassiopeia mặt đường trên

*

Cho’Gath

Bảng ngọc hỗ trợ đi Top mang lại Cho’Gath

*

Ngọc tái tổng hợp của Cho’Gath chuẩn chỉnh nhất

*

Darius

Bảng ngọc bổ trợ cho Darius đi Top

*

Ngọc tái tổng hợp đường bên trên mang đến Darius

*

Dr.Mundo

Bảng ngọc hỗ trợ mang đến Dr.Munbởi vì đi Top

*

Ngọc tái tổ hợp mặt đường trên mang lại Dr.Munvì chuẩn nhất

*

Fiora

Bảng ngọc hỗ trợ mang đến Fiora đi Top mùa 11

*

Ngọc tái tổ hợp Fiora vượt trội nhất sống đường trên

*

Gangplank

Bảng ngọc bổ trợ nghỉ ngơi đường bên trên Gangplank chuẩn

*

Ngọc tái tổng hợp đi Top Gangplank hay dùng

*

Garen

Bảng ngọc bổ trợ đi Top Garen khỏe khoắn nhất

*

Ngọc tái tổng hợp cho Garen gần kề tmùi hương đường trên

*

Gnar

Bảng ngọc bổ trợ đi Top mang đến Gnar mùa 11

*

Ngọc tái tổ hợp cho Gnar nghỉ ngơi Top chuẩn chỉnh nhất

*

Heimerdinger

Bảng ngọc hỗ trợ đến Heimerdinger đường bên trên chuẩn chỉnh nhất

*

Ngọc tái tổ hợp mang lại Heimerdinger mùa 11

*

Illaoi

Bảng ngọc hỗ trợ mang lại Illaoi mặt đường trên

*

Ngọc tái tổ hợp đi Top Illaoi sát thương

*

Irelia

Bảng ngọc hỗ trợ cho Irelia đi top

*

Ngọc tái tổng hợp đường bên trên mang đến Irelia mùa 11

*

Jax

Bảng ngọc bổ trợ đến Jax mặt đường trên

*

Ngọc tái tổ hợp đến Jax mùa 11 mạnh dạn nhất

*

Jayce

Bảng ngọc hỗ trợ cho Jayce đi mặt đường trên

*

Ngọc tái tổ hợp đi top cho Jayce

*

Kayle

Bảng ngọc bổ trợ mang lại Kayle đi top mùa 11

*

Ngọc tái tổ hợp cho Kayle chuẩn chỉnh nhất lúc đi đường trên

*

Kennen

Bảng ngọc bổ trợ con đường trên cho Kennen

*

Ngọc tái tổ hợp mang đến Kennen mùa 11

*

Kled

Bảng ngọc bổ trợ mang lại Kled đi top

*

Ngọc tái tổng hợp mang lại Kled con đường trên

*

Malphite

Bảng ngọc hỗ trợ mang đến Malphite đường trên

*

Ngọc tái tổ hợp mang lại Malphite đi Top mùa 11

*

Maokai

Bảng ngọc hỗ trợ đến Maokai chuẩn nhất

*

Ngọc tái tổ hợp đi top cho Maokai

*

Mordekaiser

Bảng ngọc bổ trợ cho Mordekaiser đi top to gan nhất

*

Ngọc tái tổ hợp mang lại Mordekaiser sưu tầm

*

Nasus

Bảng ngọc bổ trợ cho Nasus mùa 11 đi top

*

Ngọc tái tổ hợp đến Nasus đi đường trên tank

*

Neeko

Bảng ngọc hỗ trợ mang lại Neeko con đường trên

*

Ngọc tái tổng hợp Neeko đi top mùa 11

*

Olaf

Bảng ngọc bổ trợ đến Olaf đi top

*

Ngọc tái tổng hợp Olaf đi top chuẩn chỉnh nhất

*

Ornn

Bảng ngọc bổ trợ mang đến Ornn đi top sát thương

*

Ngọc tái tổng hợp mang lại Ornn tank trâu nhất

*

Pantheon

Bảng ngọc hỗ trợ mang đến Pantheon đi top mùa 11

*

Ngọc hỗ trợ cho Pantheon mặt đường top bạo dạn nhất

*

Poppy

Bảng ngọc bổ trợ mang lại Poppy mặt đường bên trên giỏi dùng

*

Ngọc tái tổ hợp Poppy Tank giáp

*

Quinn

Bảng ngọc bổ trợ mang lại Quinn vượt trội nhất đường trên

*

Ngọc tái tổng hợp đến Quinn đi Top mùa 11

*

Renekton

Bảng ngọc bổ trợ mang đến Renekton đi top mạnh bạo nhất

*

Ngọc tái tổng hợp đường bên trên đến Renekton

*

Rengar

Bảng ngọc bổ trợ mang đến Rengar đi top mùa 11

*

Ngọc tái tổ hợp mang đến Rengar đường trên

*

Riven

Bảng ngọc bổ trợ cho Riven mùa 11 đi top

*

Ngọc tái tổ hợp con đường trên cho Riven

*

Rumble

Bảng ngọc bổ trợ mang đến Rumble đi top mùa 11

*

Ngọc tái tổ hợp đi top mùa 11 mạnh nhất đến Rumble

*

Các bảng ngọc bổ trợ Jungle mùa giải mới

Ryze

Bảng ngọc hỗ trợ đi top đến Ryze

*

Ngọc tái tổ hợp Ryze mùa 11 đường trên

*

Sett

Bảng ngọc bổ trợ Top đến Sett mùa 11

*

Ngọc tái tổng hợp mặt đường trên mang đến Sett

*

Shen

Bảng ngọc bổ trợ đường trên mang đến Shen

*

Ngọc tái tổ hợp mang lại Shen mùa 11

*

Singed

Bảng ngọc bổ trợ đến Singed đi top

*

Ngọc tái tổ hợp đi top mang lại Singed mùa 11

*

Sion

Bảng ngọc bổ trợ top đến Sion mùa 11

*

Ngọc tái

tổng hợp mặt đường bên trên mang đến Sion

*

Skarner

Bảng ngọc hỗ trợ đến Skarner đi top

*

Những bảng ngọc hỗ trợ xạ thủ chuẩn chỉnh nhất

Ngọc tái tổng hợp mang lại Skarner mùa 11 con đường trên

*

Swain

Bảng ngọc hỗ trợ top mang lại Swain mùa 11

*

Ngọc tái tổng hợp mang đến Swain mặt đường trên

*

Sylas

Bảng ngọc bổ trợ cho Sylas đi top

*

Ngọc tái tổng hợp cho Sylas đi mặt đường trên

*

Tahm Kench

Bảng ngọc bổ trợ đến Tahm Kench đi top mùa 11

*

Ngọc tái tổ hợp mang đến Tahm Kench đi top

*

Teemo

Bảng ngọc bổ trợ Teemo top mùa 11

*

Ngọc tái tổng hợp mặt đường trên mang đến Teemo

*

Trundle

Bảng ngọc bổ trợ top cho Trundle mùa 11

*

Ngọc tái tổ hợp mặt đường bên trên cho Trundle

*

Tryndamere

Bảng ngọc hỗ trợ đi top mang lại Tryndamere

*

Ngọc tái tổng hợp con đường trên cho Tryndamere

*

Urgot

Bảng ngọc hỗ trợ đi top mang đến Urgot

*

Ngọc tái tổ hợp đường bên trên cho Urgot

*

Vladimir

Bảng ngọc hỗ trợ đi top Vladimir mùa 11

*

Ngọc tái tổ hợp con đường bên trên đến Vladimir

*

Volibear

Bảng ngọc hỗ trợ đến Volibear đi Top mùa 11

*

Ngọc tái tổng hợp đường trên mang lại Volibear

*

Wukong

Bảng ngọc hỗ trợ mang đến Wukong đường trên

*

Ngọc tái tổ hợp đi top mang lại Wukong

*

Yasuo

Bảng ngọc bổ trợ cho Yasuo con đường trên

*

Ngọc tái tổng hợp đi top mang đến Yasuo

*

Yorick

Bảng ngọc hỗ trợ mang đến Yoriông chồng đi top

*

Build bảng ngọc tái tổng hợp Top chuẩn duy nhất, sẽ giúp cho phần lớn vị tướng đi con đường trên phát huy sức khỏe tốt nhất để câu hỏi leo Rank của gần như người đang diễn ra rất tốt có thể.