CÁCH CHƠI SONA MÙA 11

Bảng ngọc bổ trợ Support giành riêng cho những tướng hỗ trợ đường bên dưới, cùng với phần đa viên ngọc tái tổ hợp mang đến địa điểm phần nhiều tướng tá đi Support chuyên được sự dụng cả tank lẫn phép màu. Những bảng ngọc tái tổng hợp chuyên được sự dụng, nhằm mục đích giúp cho phần nhiều vị tướng mạo đi hỗ trợ đẩy mạnh buổi tối nhiều sức mạnh của bản thân mình.


Alisttar

Bảng ngọc bổ trợ Support mang lại Alisttar mùa 11

*

Anivia

Bảng ngọc tái tổng hợp mang lại Anivia đi hỗ trợ

*

Annie

Bảng ngọc hỗ trợ hỗ trợ đến Annie mùa 11

*

Bard

Bảng ngọc hỗ trợ mang lại Bard dũng mạnh nhất

*

Đã gồm bảng ngọc AD cho các xạ thủ mùa giải mới này

Blitzcrank

Bảng ngọc bổ trợ đến Blitzcrank đi Support

*

Braum

Bảng ngọc bổ trợ Support mang lại Braum

*

Brand

Bảng ngọc hỗ trợ mang đến Brvà đi hỗ trợ

*

Galio

Bảng ngọc hỗ trợ mang đến Galio đi Support

*

Fiddlestick

Bảng ngọc hỗ trợ Support của Fiddlestick

*

Janna

Bảng ngọc bổ trợ cho Janna đi Support

*

Karma

Bảng ngọc bổ trợ Support Karma mùa 11

*

Lulu

Bảng ngọc hỗ trợ cung ứng mang lại Lulu đi Support

*

Leona

Bảng ngọc bổ trợ Support mang lại Leona

*

Malphite

Bảng ngọc hỗ trợ cho Malphite đi hỗ trợ

*

Lux

Bảng ngọc hỗ trợ mang lại Lux Support

*

Morgana

Bảng ngọc bổ trợ Support Morgana mạnh mẽ nhất

*

Maokai

Bảng ngọc bổ trợ Maokai Support

*

Pantheon

Bảng ngọc bổ trợ Support mang lại Pantheon

*

Nami

Bảng ngọc hỗ trợ Support mang lại Nami

*

Poppy

Bảng ngọc hỗ trợ Support cho Poppy

*

Những bảng ngọc Top vượt trội nhất để đồng đội tmê say khảo

Pyke

Bảng ngọc bổ trợ mang đến Pyke đi hỗ trợ

*

Rakan

Bảng ngọc hỗ trợ cho Rakan mùa 11 đi Support

*

Sona

Bảng ngọc hỗ trợ Support đến Sona

*

Soraka

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Soraka

*

Sett

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Sett

*

Tahm Kench

Bảng ngọc hỗ trợ Support cho Tahm Kench

*

Taric

Bảng ngọc hỗ trợ hỗ trợ đến Taric

*

Thresh

Bảng ngọc bổ trợ Support Thresh mùa 11

*

Zilean

Bảng ngọc bổ trợ Support Zilean chuẩn nhất

*

Zyra

Bảng ngọc bổ trợ Support Zyra giỏi dùng

*

Bảng ngọc bổ trợ Support dành cho các tướng, siêng đi cung ứng cho xạ thủ ở con đường bên dưới mạnh mẽ nhất nhằm đều fan có thể dùng để làm leo Rank xếp hạng.