At Present Là Gì

2 Thông dụng2.1 Tính từ2.2 Danh từ2.3 nước ngoài cồn từ2.4 Cấu trúc từ3 Tân oán & tin3.1 Nghĩa chuyên ngành4 Kỹ thuật chung4.1 Nghĩa chăm ngành5 Kinch tế5.1 Nghĩa chăm ngành6 Các từ bỏ liên quan6.1 Từ đồng nghĩa6.2 Từ trái nghĩa /(v)pri”zent/ và /(n)”prezәnt/

Thông dụng

Tính từ

Có phương diện, hiện diện; bao gồm (có mặt trên một nơi, trong một hóa học..)to be present at…có mặt ở…to lớn be present to the mindchỉ ra vào trí Lúc bấy giờ, hiện tại, bây chừ (hiện tại đang xảy ra, đang tồn tại)present boundariesmặt đường nhóc con giới hiện nay tạithe present volumecuốn nắn sách này Hiện đã xem xét, hiện giờ đang giải quyết, hiện tại đang luận bàn (ngôn ngữ học) hiện tại tạipresent tensethời bây chừ (trường đoản cú cổ,nghĩa cổ) chuẩn bị, sẵn sàng chuẩn bị giúp đỡa very present help in troublesự chuẩn bị giúp đỡ trong những khi khó khăn khăn

Danh từ

Lúc Này, lúc này, hiện thời, hiện thời, bây giờ, bây giờat presenthiện thời, hiện giờ, dịp nàyfor the presenttrong hôm nay, hiện nay (pháp lý); (chơi cợt) tư liệu này, bốn liệu nàyby these presentsvì số đông tư liệu này (ngôn ngữ học) thời bây giờ Quà biếu, thứ khuyến mãi, khuyến mãi phẩmto lớn make somebody a present of somethingbiếu ai đồ vật gi, Tặng ai đồ vật gi Tư ráng giơ súng ngắm; bốn vậy bồng súng chào

ngoại rượu cồn từ

Đưa ra, bày ra, lòi ra, giơ ra, phô rathe case presents some difficultytrường thích hợp này đưa ra một số trong những trở ngại Đưa, trình, nộp, dưng (nhằm ai (xem) xét)to lớn present the credentialstrình quốc thưlớn present a petitionđưa một phiên bản con kiến nghịto lớn present a cheque for paymentnộp séc nhằm lĩnh tiền Bày tỏ, trình diễn, biểu hiện, ngỏ lờito lớn present the question very clearlytrình diễn sự việc một giải pháp khôn cùng ví dụ Trình diện (người); xuất hiện, ló ra, nảy ra (về một lúc, một chiến thuật..) Trình diễn (một vsinh hoạt kịch); mang lại (diễn viên) ra mắtto lớn present oneselftrình diện; dự thi; nảy sinh, xuất hiện thêm, bộc lộ rato present oneself before the juryphơi bày trước ban giám khảothe idea presents itself khổng lồ my mindý nghĩ nảy ra vào trí khôn tôi Giới thiệu (ai cùng với ai); đưa (ai) vào yết kiến, đưa (ai) vào bệ con kiến (vua…)to lớn be presented at courtđược đưa vào chầu, được gửi vào yết loài kiến vua Đặt ra, biểu thị (đồ vật gi mang lại ai biết) (tôn giáo) tiến cử (thầy tu cùng với giám mục nhằm thống trị xđọng đạo) Trao Tặng Ngay (ai cái gì) Đưa ra (hoá solo..) (quân sự) giơ (súng) ngắm; bồng (súng) chàokhổng lồ present armsbồng súng chào

Cấu trúc từ

the present day thời ni, thời đại ngày nay

Toán thù & tin

Nghĩa chăm ngành

bây giờ trình diễn

Kỹ thuật chung

Nghĩa chăm ngành

hiện nay tạiat the present timevào thời gian hiện tạipresent valuecực hiếm hiện tại tạiPresent Working Directory (PWD)thư mục làm việc hiện giờ trình bày

Nguồn khác

present : Foldoc

Kinch tế

Nghĩa chuyên ngành

bộc bạch đưa nộp trìnhfailure to presentsự chưa thể trình (phiếu khoán)present a cheque for payment (to…)xuất trình chi phiếu nhằm lãnh tiềnpresent a letter for signature (to…)trình thư nhằm ký kết tênre-presenttái xuất trình trình diễn xuất trìnhpresent a cheque for payment (to…)xuất trình bỏ ra phiếu để lãnh tiềnre-presenttái xuất trình

Nguồn khác

present : bized

Các từ bỏ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjectivead hoc , already , at this moment , begun , being , coeval , commenced , contemporaneous , contemporary , current , even now , existent , extant , for the time being , going on , immediate , in duration , in process , instant , just now , modern , nowadays , present-day , prompt , started , today , topical , under consideration , up-to-date , accounted for , at hand , attendant , available , in attendance , in view , made the scene , near , on board , on deông chồng , on hand , on-the-spot , ready , show up , there , there with bells on , within reach , existing , new , now nounhere & now , instant , nonce , now , present moment , the time being , this day , this time , today , benefaction , benevolence , boon , bounty , compliment , donation , endowment , favor , gifting , giveaway , goodie , grant , gratuity , handout , largess , lump , offering , stake , write-off , nowadays , presentation , douceur , gift , status quo , temporality verbacquaint , adduce , advance , allege , cite , declare , display , vì , vị the honors , exhibit , expose , expound , extend , fix up , get together , give , give an introduction , hold out , imply , infer , intimate , lay , make a pitch , make known , manifest , mount , offer , open lớn view , perform , pitch , pose , produce , proffer , proposition , put forward , put on , raise , recount , relate , roll out , show , stage , state , submit , suggest , tender , trot out , award , bestow , come up with , confer , devote , donate , entrust , furnish , gift , give sầu away , grant , h& out , kiông xã in * , lay on , put at disposal , put forth , introduce , act , dramatize , enact , accord , volunteer

Từ trái nghĩa

adjectiveabsent , former , future , past , previous , away , distant , far nounfuture , past verbrefrain , subdue , withhold , take