Adj Là Gì

Bài học ngày bây giờ đang chia sẻ đến các bạn tính năng, địa chỉ của Adj (tính từ) và Adv (trạng từ) trong câu, để giúp đỡ chúng ta phân biệt địa điểm với cách dùng tính tự và trạng từ bỏ nhé!
Tính trường đoản cú cùng Trạng tự là chủ điểm quan trọng đặc biệt thời gian luyện thi TOEIC. Trong nhà đặc điểm này, TOEIC đang tập trung vào một số trong những phần đặc biệt nlỗi sau: Vị trí tính từ bỏ, trạng từ; So sánh hơn kém; Bây Giờ phân từ bỏ (V-ing) với Quá khđọng phân tự (V-ed).

Bạn đang xem: Adj là gì


Để trả lời được thắc mắc của mình, đặc biệt là phần Sentence completion của kì thi TOEIC, bạn đề xuất nắm rõ công dụng, vị trí của tính tự cũng giống như bí quyết nhận ra tính từ bỏ cùng trạng trường đoản cú thông qua đuôi của trường đoản cú (phần này tôi đang nói vào Chia sẻ Kinch nghiệm màn chơi 500-750.) Nếu chúng ta chưa xuất hiện lộ trình học TOEIC 500- 750 cô gửi tặng ngay các em nhé! 
Mục tiêu của nội dung bài viết lúc này, tôi ao ước chúng ta học tập với lưu giữ vị trí của tính từ, trạng tự vào một câu. Việc này coi nlỗi các bạn đã nỗ lực được 50 % vấn đáp chuẩn cho nhiều loại thắc mắc này.
*

II. Vị trí tính từ bỏ (Adj)

ADJECTIVE

ADVERB

1. Đứng sau đụng từ To be

Ex: My job is so boring

2. Đứng sau một số đụng tự cố định và thắt chặt khác (nhà điểm siêu quan tiền trọng): become, get, seem, look, appear, sound, smell, taste, feel, remain, keep, make

Ex: 

- As the movie went on, it became more và more exciting

- Your frikết thúc seems very nice

- She is getting angry

- You look so tired!

- He remained silent for a while

3. Đứng trước danh từ

Ex: She is a famous businesswoman

 1. Đứng sau cồn từ thường

Ex: Tom wrotethe memorandum carelessly

 2. Đứng trước tính từ

Ex:

- It"s a reasonably cheap restaurant, and the food was extremely good.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Ngáo Là Gì ? Nghĩa Của Từ Ngáo Trong Tiếng Việt

- She is singing loudly

3. Đứng trước trạng tự khác

Ex: 

- Maria learns languages terribly quickly

- He fulfilled the work completely well

4. Đứng đầu câu, ngã nghĩa cho tất cả câu

Ex: Unfortunately,the ngân hàng was closed by the time I got here

Bổ sung thêm vào cho những bạn sự thay đổi nghĩa của một vài trạng từ đặc biệt Khi gồm và không tồn tại đuôi –ly nhé:

1. free• miễn phí (không trả phí) You can come in không lấy phí.• freely (tự do làm cái gi ) He could speak freely about it.

2. hard• hard ( chuyên cần , cần mẫn ) He works hard.• hardly ( thi thoảng Lúc , trạng trường đoản cú gia tốc, hầu hết không ) He hardly knows her.

3. high• high ( độ dài )Planes fly high.• highly ( các ) a highly paid job

4. late• late ( muộn, trễ ) He left work late.• lately (cách đây không lâu, signal word cho thì hiện nay kết thúc, bây chừ xong xuôi tiếp nối ) What have you been doing lately?.

5. wide• wide ( không ngừng mở rộng ) Open the door wide.• widely (các nơi) He has traveled widely