KÝ TỰ :))

Sử dụng mạng xã hội những nhưng lại chúng ta đã biết hình tượng :3 tức là gì chưa? Hiện giờ Facebook, Zalo, Twitter là 1 trong những trong những áp dụng chat miễn phí tổn tốt nhất hiện nay. Đồng nghĩa đó cũng có nhiều hình tượng icon để người dùng rất có thể sử dụng giúp giãi bày xúc cảm của bản thân. Các hình tượng này khôn cùng đa dạng mẫu mã, một trong số những inhỏ hay được sử dụng sẽ là :3,